Waterplanten

Waterplanten

De laatste jaren is er in ondiepe wateren in Nederland sprake van een enorme opmars van waterplanten. Deze planten zijn goed voor de waterkwaliteit, omdat ze de groei van algen tegengaan, en hebben een positief effect op de visstand en op de leefwereld van andere waterdieren. Maar deze waterplanten kunnen ook overlast veroorzaken. Ze groeien in de zomermaanden snel tot aan het wateroppervlakte en kunnen daar grote ondoordringbare wouden van groen veroorzaken. Steeds meer water groeit letterlijk dicht. Met als gevolg dat in groene plaag niet alleen zwemmers verstrikt raken, maar zij zorgen er ook voor dat zeil- en motorboten erin blijven steken. Dit leidt veelvuldig tot schade aan de boot en tot onveilige situaties op het water. Zo dreven afgelopen zomer verschillende pleziervaartuigen stuurloos rond en zelfs een drietal te hulp geschoten boten van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij trof ditzelfde lot. Waterplanten vormen zo een bedreiging voor de recreatiemogelijkheden op en rond het water met alle economische gevolgen van dien.

Om aan deze overlast wat te doen hebben Sportvisserij Nederland, HISWA, platform Waterrecreatie en het Watersportverbond besloten om dit grote probleem te tackelen.

Background