Toegankelijkheid van vaarwater

Toegankelijkheid van vaarwater

Nederland beschikt over het meeste vaarwater per inwoner in de wereld: wel meer dan 6.200 kilometer vaarwegen. Een goed en degelijk beheer en onderhoud van deze vaarwegen met haar bruggen en sluizen, zoals die van de Staande Mastroute, zijn voor waterrecreanten van cruciaal belang voor het uitoefenen van hun hobby. Daarom is het Watersportverbond, samen met haar partners, voortdurend op zoek naar oplossingen om de gevolgen van tijdelijke of meer structurele stremmingen en andersoortige incidenten op te lossen.

 

Background