BTW

BTW

Per 1 januari 2017 gelden nieuwe btw-regels voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor boten door watersportverenigingen. Op 25 februari 2016 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Nederlandse regelgeving niet geheel in overeenstemming was met de Europese richtlijnen. De Nederlandse overheid heeft daarop de wetgeving aangepast. De verhuur van ligplaatsen voor zeilboten, roeiboten en kano’s door watersportverenigingen is btw-vrijgesteld en de verhuur van ligplaatsen voor motorboten is nu btw-belast. Voor de meeste watersportverenigingen betekent dit een aanpassing van de administratie.

Op 25 februari 2016 heeft het Europees Hof van Justitie vastgesteld dat de Nederlandse btw-regeling voor watersportverenigingen niet in overeenstemming was met Europees recht. De Nederlandse overheid heeft daarop de wetgeving aangepast. Klik op deze link om meer te lezen over de acties van het Watersportverbond gericht op een zo gunstig mogelijke regeling voor de watersportverenigingen.

In de oude regeling tot 1 januari 2017, was het bepalend of een vereniging een havenmeester in dienst had. De verhuur van ligplaatsen was dat geval belast met btw. De verhuur van ligplaatsen door een vereniging zonder havenmeester in dienst was btw-vrijgesteld. Deze regeling geldt dus nu niet meer. Per 1 januari 2017 is de verhuur van ligplaatsen voor boten geschikt voor sport (denk aan zeilboten, roeiboten en kano’s) btw-vrijgesteld, terwijl de verhuur van ligplaatsen voor motorboten (die in eerste instantie bedoeld zijn voor recreatie) belast is met btw. Voor veel watersportverenigingen is er dus het een en ander veranderd.

Is het nu nodig om de liggelden voor motorboten direct met 21% te verhogen? Nee, want als je btw afdraagt over de verhuur van ligplaatsen, dan mag je ook de voorbelasting op kosten en investeringen hiervoor terugvorderen. Een aantal kleinere watersportverenigingen zou wellicht gebruik kunnen maken van de aanvullende btw-vrijstelling door de fondswervende diensten. Voor penningmeesters die hier nooit mee te maken hebben gehad, kan het best lastig zijn de administratie aan te passen. Want wat mag je nu wel terugvorderen en wat niet? En wat te doen als een investering ten goede komt aan zowel de zeilboten als de motorboten in de haven? Wat valt er zoal onder fondswerving?

Archief nieuws: 

Background