Varia

Varia

Varia

Wetsvoorstel
De Wet markt en overheid is op 1 juli 2012 in werking getreden, met een overgangsperiode tot 1 juli 2014. De wet vervalt op 1 juli 2017 indien de wet niet wordt verlengd of aangepast. De aangekondigde wetswijziging wordt naar verwachting begin 2017 voor advies aan de Raad van State aangeboden.
Bron en meer informatie: Ministerie van Economische Zaken

Background