Windmolens

Windmolens

Het Watersportverbond is van mening dat de openheid en de ruimtelijke beleving van onze uniek watersportgebieden behouden moet blijven. Om die reden is het Watersportverbond geen voorstander van plaatsing van windmolens in het water of op de dijk. Waar toch sprake is van plaatsing van molens in het water, zal het Watersportverbond samen met betrokken partners actief blijven inzetten om de doorvaarbaarheid te behouden.

Background