Veiligheid

Veiligheid

Jaarlijks vindt er een aantal ongelukken plaats op het water. Vaak door onkunde, gebrek aan relevante kennis of haperend materiaal. Kortom, ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden. Het Watersportverbond maakt zich hard voor het verbeteren van de veiligheid op het water. Niet alleen door het geven van voorlichting over veiligheid aan boord en het waarborgen en verzorgen van opleidingen. Ook door, in samenwerking met partners, onveilige situaties en knooppunten in kaart te brengen en onderzoek te doen naar de oorzaken en goed doordachte en veilige oplossingen aan te dragen.

Background