Vamex

Vamex

VAMEX staat voor Vaarbewijs- en Marifoonexamens en is de naam waaronder de Stichting Vamex opereert. Deze stichting wordt bestuurd door vier bonden (KNMC, NWWB, Reddingsbrigade Nederland en Watersportverbond), die elk nauw betrokken zijn bij de pleziervaart en de veiligheid op het water. Vamex is aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein Vaarbewijs en het examen CWO Groot Motorschip. Zij neemt tevens het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs af. En tenslotte verzorgt VAMEX de organisatie van examens voor het Basiscertificaat Marifonie.

 Zie ook: Vamex.nl>>

Background