Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid?

05 december, 2014

Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid?

Per 1 januari 2015 gaat het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in. Voor watersportverenigingen, die werknemers in loondienst hebben, veranderen daardoor een aantal zaken, op het gebied van de proeftijd, werkkostenregeling en ontslagrecht.

De belangrijkste wijzigingen hebben we hieronder op een rijtje gezet. 

De aanzegtermijn

Een werkgever moet minimaal een maand voor de einddatum de werknemer (de trainer)  schriftelijk informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. Laat de werkgever dit na dan kan de werknemer een vergoeding van de werkgever vragen.

De proeftijd

Werkgever en werknemer mogen geen proeftijd meer afspreken bij een arbeidsovereenkomst van een halfjaar of korter. Let wel op dat voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van minder dan twee jaar een proeftijd van maximaal één maand is toegestaan. Voor langere arbeidsovereenkomsten mogen werkgever en werknemer een proeftijd van maximaal twee maanden afspreken.

De Werkkostenregeling (WKR)

De WKR wordt per 1 januari 2015 verplicht. Met de WKR kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Zoals bijvoorbeeld kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten.

Met ingang van 1 juli 2015 volgen dan nog:

De Ketenregeling

Een werknemer heeft dan al  na twee jaar (nu is dat drie jaar) recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Binnen die periode mogen maximaal drie arbeidsovereenkomsten worden aangeboden. De keten kan dan onderbroken worden door een contractloze periode van zes maanden (nu nog drie maanden).

Ontslagrecht

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet in het vervolg via het UWV. Ontslag op persoonlijke gronden verloopt via de kantonrechter. Ontslag op initiatief van de werkgever mag ook via een vaststellingsovereenkomst worden afgehandeld.

Transitievergoeding

Als een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet moet de werkgever de werknemer een vergoeding betalen. Deze vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar met een maximum van € 75.000,-- of het jaarsalaris als dat hoger is.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp en andere werkgeverszaken vind u op www.sportwerkgever.nl.

Background