Het ondernemingsdossier voor sportverenigingen

09 december, 2015

Het ondernemingsdossier voor sportverenigingen

Als sportvereniging heb je in toenemende mate te maken met administratieve lasten voor wat wet- en regelgeving bij sportclubs betreft. Om die lasten te verlichten biedt NOC*NSF in samenwerking met sportbonden de mogelijkheid aan sportclubs om gebruik te maken van het zogenaamde Ondernemingsdossier: een online regelhulp voor sportclubs.

Persoonlijk dossier

Met het Ondernemingsdossier krijg je als sportclub beter zicht op je eigen administratie en inzicht in de mate waarin je voldoet aan de vereiste wet- en regelgeving. Je kunt al je eigen gegevens opslaan in een persoonlijk dossier, waardoor je alle relevante documenten altijd bij de hand hebt en eenvoudig kunt updaten. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken hebben het mogelijk gemaakt de online regelhulp te ontwikkelen.

Toepassing

Het Ondernemingsdossier maakt het onder andere mogelijk om on-line belangrijke documenten op te slaan, bijvoorbeeld de certificaten voor barpersoneel, of statuten van de vereniging. Tegelijk moet je als sportclub voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Het op tijd laten keuren van je brandblussers bijvoorbeeld of het aanvragen van een VOG: een Verklaring Omtrent Gedrag. Het Ondernemingsdossier maakt het makkelijker om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op jouw club van toepassing is.

Ontzorgen


NOC*NSF wil samen met de sportbonden in de komende jaren het Ondernemingsdossier uitrollen bij zo’n 5.000 verenigingen en zo een bijdrage leveren aan het ‘ontzorgen’ van de verenigingsbestuurders. Hierdoor kunnen clubbestuurders zich meer richten op kernactiviteiten van de club en kan het sportclubs verder versterken. Aanmelden

Als sportclub kun je je op http://www.mijnondernemingsdossier.nl/ aanmelden voor het gebruik van het Ondernemingsdossier.


Bekijk hier het filmpje over het ondernemingsdossier voor sportverenigingen.

Background