Wat te doen bij een ‘te klein’ bestuur?

11 november, 2015

Wat te doen bij een ‘te klein’ bestuur?

Onlangs kregen wij van een aangesloten vereniging een telefoontje met de volgende kwestie. In de statuten van deze vereniging is opgenomen dat er minstens vijf leden in het bestuur moeten zitten. Bij de eerstvolgende ledenvergadering treden drie bestuursleden af en er is slechts voor één functie een opvolger gevonden. Het bestuur dreigt dus na de vergadering uit drie personen te bestaan. Dit is volgens de statuten niet toegestaan.

De vereniging wil graag goed voorbereid zijn voor de ledenvergadering en vraagt advies. Zij willen weten of de vereniging haar activiteiten kan voorzetten zonder voorzitter en volledig bestuur, of dit wettelijk toegestaan is en hoe het vervolgens zit met de aansprakelijkheid van de afgetreden bestuursleden. Wij hebben vervolgens de vraag voorgelegd aan het College van Deskundigen. Een jurist van het College heeft de vereniging een uitgebreid antwoord gegeven, waarmee zij de ledenvergadering meteen juist kan informeren over de consequenties.

De vereniging kan haar activiteiten voortzetten, het bestuur blijft bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen. In de statuten van de vereniging is opgenomen dat het bestuur er nu wel alles aan moet doen om zo snel mogelijk het bestuur op sterkte te brengen. Een andere oplossing zou kunnen zijn middels een statutenwijziging het minimum aantal bestuursleden aan te passen. Meestal staat het antwoord op dergelijke vragen wel in de statuten, maar over het algemeen zijn statuten niet in heel heldere taal gesteld.

Het is dan ook heel prettig om bij een terzake deskundige een antwoord op maat te kunnen vragen . Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met de verenigingsondersteuner via vereniging@watersportverbond.nl

Background