Regels omtrent legionella

14 april, 2016

Regels omtrent legionella

We horen vanuit verschillende regio’s dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport vragenlijsten rondstuurt met betrekking tot legionella controle. Aan welke regels moet je als watersportvereniging voldoen?

Het informatieblad Legionella van Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), zie bijlage, geeft al veel informatie.

De eigenaar van een prioritaire instelling moet het volgende doen om legionella te voorkomen:

  • Je moet een risicoanalyse laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in de waterleiding.         
  • Op basis van de risicoanalyse moet je een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.      
  • Je hebt de verplichting maatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Bijvoorbeeld regelmatig de leidingen doorspoelen. ·        
  • In een logboek moet je bijhouden welke maatregelen je hebt genomen. ·        
  • Minimaal 2 keer per jaar moet je het water controleren op de aanwezigheid van legionella. Deze meting moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. ·        
  • Je bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten. Blijkt uit de meting dat er 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water zitten? Dan moet je dit melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Watersportverenigingen zonder logiesfunctie (waar geen mensen overnachten), zoals bijvoorbeeld een kano club zijn geen prioritaire instelling en vallen niet onder deze regelgeving.

Een bedrijf als Xigna kan je hierbij helpen 
Klik hier voor meer informatie>>

Background