Regeling energiebesparing bereikt subsidieplafond

10 februari, 2016

Regeling energiebesparing bereikt subsidieplafond

Binnen drie weken na de openstelling is het subsidieplafond van 6 miljoen euro voor energiebesparing bereikt. In de vorige besturennieuwsbrief gaven we al aan dat al 90% van het totale subsidiebudget was besteed. Nu is deze regeling voor energiebesparing helemaal uitgeput. De afgelopen weken zijn er 600 aanvragen ingediend. Het is positief dat zoveel sportverenigingen aan de slag willen met verduurzaming.

De minister heeft bij de bespreking van de begroting van VWS de toezegging gedaan dat als de regeling gedurende het jaar uitgeput zou raken, ze zou kijken of er budget naar voren kan worden gehaald. Het zou jammer zijn als verenigingen die dit jaar al van plan waren om met duurzaamheid aan de slag te gaan dat niet meer kunnen. 

NOC*NSF zal het gesprek aangaan met het ministerie van VWS om de mogelijkheid te verkennen dit jaar nog budget toe te voegen aan de regeling. Daarmee zou de positieve energie die verenigingen laten zien voor verduurzaming worden beloond. 

De regeling loopt in ieder geval nog 5 jaar. Wanneer er dit jaar geen extra geld beschikbaar komt kunnen verenigingen volgende jaren een aanvraag doen. Samen met sportbonden, het ministerie van EZ (uitvoerder van de regeling) en de Vereniging van Sport en Gemeenten gaan we een plan maken hoe we dit jaar nog meer verenigingen kunnen informeren over de kansen die duurzaamheid biedt.

Background