De RI&E verplichting en vrijwilligers bij watersportverenigingen

13 januari, 2016

De RI&E verplichting en vrijwilligers bij watersportverenigingen

Dat de Arbowet alleen geldt voor mensen die betááld werk verrichten, is een misverstand. Ook als jouw watersportvereniging uitsluitend werkt met vrijwilligers moet je aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden. Hier ben je wettelijk toe verplicht.

De Arbowet geldt altijd zodra er sprake is van een gezagsverhouding. Als watersportvereniging heb je dan ook volgens de Arbowet een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Denk hierbij aan het goed omgaan met factoren als fysieke belasting, werken met gevaarlijke machines en schadelijke stoffen.

De specifieke vereniging situaties zijn hieronder beschreven;

1. Een watersportvereniging werkt met zowel werknemers in loondienst (minder dan 40 uur per week) als met vrijwilligers
De watersportvereniging met zowel werknemers in loondienst als vrijwilligers moeten een risico -inventarisatie & -evaluatie (RI&E) opstellen. De RI&E heeft in principe alleen betrekking op de werknemers die in loondienst zijn. Indien bij de vereniging risicovolle werkzaamheden ook uitgevoerd worden door vrijwilligers dan heeft de RI&E ook betrekking op deze vrijwilligers die in de watersportvereniging werkzaam zijn.

Werken de werknemers in loondienst bij elkaar opgeteld minder dan 40 uur per week dan hoeft de RI&E niet getoetst te worden. De organisatie kan voor het opstellen van de RI&E kiezen tussen een branche RI&E zoals die van HISWA vereniging of de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’, een verkorte versie van de RI&E. 

2. Een watersportvereniging werkt met zowel mensen in loondienst (meer dan 40 uur per week) als met vrijwilligers
Organisaties met zowel werknemers in loondienst als vrijwilligers moeten een RI&E opstellen. De RI&E heeft in principe alleen betrekking op de werknemers die in loondienst zijn. Indien bij de vereniging ook risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers dan heeft de RI&E ook betrekking op deze vrijwilligers. Voor de watersportbranche heeft HISWA vereniging een speciaal instrument opgesteld. Dit instrument helpt bij het inventariseren van de aanwezige ARBO-knelpunten. Dit instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Watersportverenigingen die gebruik maken van dit instrument hoeven de RI&E niet te laten toetsen.

3. Een watersportvereniging werkt met alleen vrijwilligers
Een organisatie waar alleen vrijwilligers werken hoeft geen RI&E op te stellen, tenzij er risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. In dat geval moet er een RI&E worden opgesteld met betrekking tot deze risicovolle werkzaamheden (bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, gevaarlijke machines, grote fysieke belasting, etcetera). Deze beperkte RI&E hoeft niet getoetst te worden. De HISWA branche RI&E zou ook hierin voorzien.

Toetsen RI&E, wanneer verplicht?
De toetsing van de RI&E is niet altijd verplicht. In onderstaande tabel is na te lezen of toetsing van RI&E verplicht is. Voor de berekening van het aantal medewerkers geldt niet het aantal FTE’s, maar het aantal personen dat werkzaam is.

 

Bedrijfsgrootte

RI&E instrument

Toetsing door gecertificeerde kerndeskundige

Vrijwilligersorganisatie zonder risicovolle werkzaamheden

Nee

N.v.t.

Vrijwilligersorganisatie met risicovolle werkzaamheden

Branche instrument HISWA /

Checklist SZW (gratis)

Volgens onderstaande

Minder dan 40 uur per week werknemers in loondienst

Branche instrument HISWA /

Checklist SZW (gratis)

Geen Toetsing

1 tot en met 25 werknemers

Niet erkend RIE instrument

Toetsing met bedrijfsbezoek

1 tot en met 25 werknemers

Erkend branche instrument HISWA

Geen toetsing

Groter dan 25 werknemers

Erkend branche instrument
Niet erkend branche instrument
Overige instrumenten

Toetsing met bedrijfsbezoek

Voor de watersportbranche heeft HISWA vereniging een speciaal instrument opgesteld. Dit instrument helpt bij het inventariseren van de aanwezige ARBO-knelpunten. Dit instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Watersportbedrijven of watersportverenigingen die gebruik maken van dit instrument en meer dan 1 werknemer in loondienst hebben en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.  

Het instrument is opgesplitst in verschillende delen. Met behulp van het inventarisatieschema kan je zien welke modulen verplicht zijn en welke afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten gekozen kunnen worden. Het werkboek bevat een handleiding en aanvullende informatie om je werkwijze voor het invullen van het werkboek te bepalen. Ook bevat het een instrument voor het opstellen van het Plan van aanpak en een verklaring die je na het invullen van de modulen en het Plan van aanpak kan ondertekenen.

Met deze digitale RI&E voldoe je aan de arboverplichtingen wat betreft het hebben van een Risico-inventarisatie & -evaluatie. Vul het niet alleen in, doe dit met de vereniging. Dan weet iedereen meteen waar ze op moeten letten.

Voor de watersportbranche is ook een Arbocatalogus beschikbaar die door de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd. De Arbocatalogus is een document waarin vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet. Dit document is met positief resultaat getoetst door Inspectie SZW. Klik hier om naar deze Arbocatalogus te gaan en te lezen welke oplossingen de branche beschrijft om de risico’s bij jouw watersportvereniging te voorkomen of te beperken.

Kosten RI&E
Niet HISWA leden betalen normaal gesproken € 450 inclusief BTW voor het instrument. Het Watersportverbond heeft speciaal voor haar leden met HISWA vereniging een korting van 50% afgesproken. Voor € 225 kunnen bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen dus gebruik maken van het erkende digitale instrument. 

Als jouw vereniging hier gebruik van wil maken kan contact worden opgenomen met één van onze Coördinatoren Verenigingsondersteuning via vereniging@watersportverbond.nl.

Background