Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

13 januari, 2016

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken sinds 1 januari 2014 verboden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten verwijderen. Bij veel verenigingen liggen nog asbestdaken op bijvoorbeeld schiphuizen of loodsen. Wij adviseren de besturen van deze verenigingen op korte termijn een plan te maken voor het verwijderen van het nog aanwezige asbest voor 2024.

Om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidieregeling in het leven geroepen. Particulieren, ondernemingen, non-profit organisaties en overheden komen in aanmerking voor deze regeling. Subsidie kan aangevraagd worden door degene die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. 

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Je komt alleen in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Subsidiebudget
Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat alle informatie over deze regeling, zoals de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie en een link naar het aanvraagformulier. 

Het Watersportverbond heeft enkele jaren geleden twee brochures gepubliceerd over het verwijderen van asbest en meteen plaatsen van zonnepanelen: Asbest eraf - zonnepanelen erop en een handleiding Jachthavens en asbest.

Background