Plafond subsidieregeling EDS is alweer bereikt

19 januari, 2017

Plafond subsidieregeling EDS is alweer bereikt

Er blijkt grote belangstelling te bestaan om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS). Binnen 4 dagen nadat het doen van een aanvraag mogelijk werd, zijn al een kleine 500 subsidie-aanvragen ingediend. Hiermee blijkt het subsidieplafond van 6 miljoen euro al na vier dagen bereikt te zijn.

Veel geld besparen via subsidieregeling
De subsiedieregeling heeft als doel om energiebesparende maatregelen en verduurzaming van sportaccommodaties te stimuleren. Voor sportclubs maken de energielasten 10 tot 20% van de begroting uit. Door maatregelen te nemen waardoor minder energie wordt verbruikt, valt er voor clubs vaak veel geld te besparen. De subsidieregeling EDS is beschikbaar voor diverse maatregelen zoals verbetering van:

  1. de sportveld-, buiten- en binnenverlichting
  2. de ventilatie en verwarming via warmteterugwinning en warmtepomptechniek
  3. tapwater behandeling via een (warmtepomp)boiler, warmwaterdoorstroomtoestel en warmteterugwinning uit douchewater
  4. bouwkundige staat via beter vensterglas en wand-, vloer- en dakisolatie
  5. duurzame energie-opwekking via zonnecollectorsysteem, zonnepanelen of een biomassaketel

Subsidieplafond is bereikt
Er is al een begin gemaakt met de beoordeling van de ingediende aanvragen. Op basis van een beoordeling kan een aanvraag worden toegekend of (gedeeltelijke) worden afgewezen. Aanvragen kunnen nog wel ingediend worden maar het is niet zeker of deze nog gehonoreerd zullen worden

Background