Wat mag het Watersportverbond met de gegevens van leden?

20 januari, 2017

Wat mag het Watersportverbond met de gegevens van de leden?

Met enige regelmaat bereiken ons vragen over het verstrekken van ledengegevens door verenigingen aan het Watersportverbond. Middels dit bericht wil het bestuur van het Watersportverbond de aangesloten verenigingen graag informeren over wat hier in wetgeving en eigen statuten en reglementen over is vastgelegd.

Informeer de leden
De secretaris van het Watersportverbond wijst de verenigingsbesturen op de noodzaak om de leden over dit onderwerp te informeren. Met name waar het gaat om het doorgeven van de persoonsgegevens van de leden aan het Watersportverbond en over het gebruik van e-mail adressen door de watersportverenigingen zelf. Meer informatie over dit onderwerp is hier te lezen. 

Als aangesloten verenigingen lever je verschillende gegevens aan bij het Watersportverbond zoals staat beschreven in het contributie reglement, onderdeel van het huishoudelijk reglement*. De geboortedatum van de leden is één van die gegevens. De primaire reden hiervoor is het kunnen vaststellen van de hoogte van de afdracht. Gaat het om een senioren lidmaatschap of een jeugd lidmaatschap? Het Watersportverbond kan echter meer doen met die gegevens. Daarnaast wordt vanuit NOC*NSF ook verwacht dat het Watersportverbond, net als alle andere sportbonden, een aantal gegevens aanlevert ten behoeve van het verstrekken van subsidies. Subsidies die voor het Watersportverbond belangrijk zijn om haar werkzaamheden als sportbond goed uit te kunnen voeren.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Verenigingsondersteuning via vereniging@watersportverbond.nl.

*In het Huishoudelijk Reglement is t.a.v. het onderwerp "Contributie" vermeld: “een vereniging is verplicht van de leden de naam, het adres, de woonplaats, het geslacht en de geboortedatum, digitaal aan het Watersportverbond op te geven”.

Background