100-jarig jubileum Watersportvereniging Aeolus

14 juni, 2018

100-jarig jubileum Watersportvereniging Aeolus

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat WSV Aeolus op 5 juli 1918 in Amsterdam werd opgericht, honderd jaar later vierde de vereniging op zondag 2 juni, haar eeuwfeest. Honderd jaar watersport aan de Noordoever van het IJ en in het bijzonder Watersportvereniging Aeolus.

De vereniging is een kleinschalige watersportvereniging met 58 scheepseigenaren en daarnaast nog een aantal ereleden, buitengewone leden en familieleden als lid. WSV Aeolus heeft alle ontwikkelingen van Amsterdam-Noord van nabij meegemaakt. De opkomst van de industrie, de oorlog, de transformatie van het grote industriegebied naar kleine bedrijvigheid en het dempen van kanalen waardoor de vereniging met haar haven, in goed overleg met de gemeente Amsterdam, is verplaatst naar de Motorkade.

Icoon in Amsterdam-Noord
Voor Amsterdam-Noord is Watersportvereniging Aeolus een icoon. Als watersportvereniging de ideale locatie om watersport te beoefenen en om met het gezin van de buitenlucht te genieten. Naast varen en onderhoud was er veel ruimte voor gezelligheid; spelletjes, dansen, kaarten en tochten maken op het water. Deze waarden draagt de vereniging anno nu nog altijd met zich mee en zie je terug in de kernwaarden van de vereniging; betaalbaarheid door zelfwerkzaamheid, het benutten van talenten, een egalitaire stijl, kleinschaligheid, goed onderling contact en gastvrijheid hebben daar hun wortels. De vereniging is er van én voor iedereen. Vanuit de haven kan men voor het plezier varen, na het varen elkaar ontmoeten en is er de mogelijkheid te participeren in verenigingsactiviteiten.

Voortbestaan in geding
Een sportvereniging aan de oevers van het IJ is niet vanzelfsprekend. Door de haven- en industrieterreinen heeft de vereniging regelmatig de ‘poot stijf’ moeten houden of mee moeten bewegen in de plannenmakerij van de gemeente. In de jaren 80’ waren er, door de herontwikkeling en het dempen van het meerdere kanalen om verkeersontsluiting mogelijk te maken, roerige tijden voor de vereniging. Door de dempingsplannen moest de vereniging met haar haven van de Vogelkade verhuizen naar de Motorkade. In de jaren daarna is steeds goed samengewerkt met de gemeente, maar anno 2018 zit WSV Aeolus midden in de planvorming over het Hamerstraatkwartier en een brug over het IJ die mogelijk midden in de haven van de vereniging landt. Het voortbestaan van WSV Aeolus als watersportvereniging is in het geding. In gesprek met de gemeente Amsterdam en het Watersportverbond wordt gekeken naar de mogelijkheden en welke voorkeuren de vereniging heeft, zodat er ook in de toekomst watersport beoefend kan worden in Amsterdam.

Feestelijke viering jubileum
Misschien wel dankzij de roerige geschiedenis, is het de vereniging gelukt om Aeolus al 100 jaar tot een bijzondere vereniging voor Amsterdammers te maken. Op 25 maart 2018 werd het jubileumjaar al feestelijk geopend met een boottocht naar Muiden. Hiervoor had de vereniging de Stortemelk gehuurd. Deze veerboot, in 1964 gebouwd in Noorwegen, voer als rondvaartschip vanaf Terschelling en is sinds april 2015 in gebruik als partyboot. Op zondag 2 juni organiseerde de vereniging een feestelijke bijeenkomst. Op het programma stond o.a. een forumdiscussie waarin gekeken werd naar de betekenis en toekomst van watersport aan de Noordoever van het IJ en wat de vereniging te doen staat om de erfenis levend te houden. Een belangrijke stelling die uit deze discussie naar voren kwam was dat vooral samenwerking moet worden gezocht met andere watersportverenigingen en dat ook de buurt bij vereniging betrokken zou moeten worden. Namens het Watersportverbond was bestuurslid Peter de Jong aanwezig om deel te nemen aan de forumdiscussie. Ook heeft de vereniging het jubileumbord in ontvangst mogen nemen.

Kijk voor meer informatie over de Watersportvereniging Aeolus op www.wsv-aeolus.nl.

Foto: @Libertine/Blogspot

Background