Nieuw vaarwater bij Grou geopend: het Suderburds Wiid

05 juni, 2018

Nieuw vaarwater bij Grou geopend: het Suderburds Wiid

Bij Grou is zaterdag 2 juni een nieuw stuk recreatief vaarwater in gebruik genomen. Het Suderburds Wiid is een gebied van 25 hectare land, tussen de Pikmar en de Sitebuorster Ie, dat nu water is geworden. Ruimte genoeg om te genieten van de watersport, maar ook van de natuur.

De verwachting is dat het nieuwe water veel watersporters en recreanten naar Grou zal trekken. Waaronder ook veel wedstrijdzeilers die door het nieuwe water een prachtige wedstijdbaan kunnen zeilen. Tijdens de Pinksterwedstrijden bleek al dat de wedstrijdzeilers zeer tevreden zijn over de Suderburds Wiid. De route is ook opgenomen in de SKS-wedstrijden van deze zomer.

Diverse watersportverenigingen namen deel aan de opening en de festiviteiten. Ook de commissaris van de koning Arno Brok en oud-commissarissen waren aanwezig en vervulde een belangrijke rol. Zo overhandigde een flyboarder, na een aantal spectaculaire acts, een wimpel met hierop de naam Suderburds Wiid aan een supper. Die op zijn beurt de wimpel overhandigde aan de commissaris van de koning op het statenjacht. Vervolgens werd de wimpel overgedragen aan de Grouster watersportverenigingen: KWZ Oostergoo, KWV Frisia, WV De Meeuwen, GWS en Grouster Skûtsjecommissie. Het startsein voor een armada van een honderdtal boten, suppers, Optimisten, Hansa’s, Valken, Schouwen, Boeiers, Tjotters,  motor- en plezierjachten om door de Suderburds Wiid te varen en daarmee het water officieel te openen.

Afbeelding: Jikkie Piersman

Eerste afbeelding: Press4all

Background