Ongewenste Airbnb in uw haven?

14 juni, 2018

Ongewenste Airbnb in uw haven?

Eerder dit jaar kwam er een passant bij een van onze verenigingen die vroeg of hij zijn boot een week mocht laten liggen. Hij betaalde keurig het verschuldigde passantengeld. Later die week stonden er een paar toeristen bij de haven die op zoek waren naar de betreffende boot. Zij hadden deze via internet als slaapplaats gehuurd voor hun bezoek aan de stad. De passant verhuurde zijn boot dus voor een goed bedrag aan toeristen als een soort Airbnb.

Met de vele toeristen in de grote steden, maar ook op andere plaatsen, wordt men steeds creatiever in het aanbieden van logies. Voor een watersportvereniging is dit in de meeste gevallen een ongewenste ontwikkeling. Om dit soort passanten te kunnen weren of aan te pakken, kunt u verschillende dingen doen. U kunt het bestemmingsplan van het gebied waar uw haven ligt uitpluizen en kijken of dit soort activiteiten verboden zijn. Veel gemakkelijker is om uw havenreglement te checken en zo nodig aan te vullen met onderstaand artikel:

"Het is leden en passanten niet toegestaan hun boot te verhuren of te huur aan te bieden of op andere wijze commercieel te (laten) gebruiken. Verder is onderverhuur van de ligplaats niet toegestaan.”

U kunt vervolgens passanten wijzen op het feit dat verhuur van hun boot niet is toegestaan en handhaven, mocht het onverhoopt wel gebeuren. Heeft u vragen, of loopt u tegen dezelfde problemen aan? Neem dan contact op via vereniging@watersportverbond.nl.

Background