Peildatum afdracht: 1 juli

15 mei, 2018

Peildatum afdracht: 1 juli

Zoals bekend ontvangt elke vereniging in januari een voorschotnota voor de afdracht. Deze voorschotnota bedraagt 90% van het betaalde bedrag van vorig jaar. De afrekennota volgt in augustus. Deze afrekennota wordt opgesteld op basis van de ledengegevens in het verenigingsportaal per de peildatum 1 juli. U heeft dus nog tot 30 juni om alle mutaties van het ledenbestand te verwerken in het portaal.

Als u de e-mailadressen van de leden invult, krijgen deze leden het Online Magazine van het Watersportverbond toegestuurd.

Het verenigingsportaal
Via het verenigingsportaal kunnen ook de algemene gegevens van de vereniging aangepast worden, zoals bijvoorbeeld de bestuurssamenstelling en de adresgegevens. Maar ook of uw vereniging meedoet aan de Gastvrijheidsregeling, welke activiteiten aangeboden worden en welke sport- en disciplines bij de vereniging beoefend worden.

Met een goed overzicht van deze gegevens kunnen wij het aanbod van producten en diensten hierop aanpassen en de verenigingen gericht informatie toesturen over bijvoorbeeld havenbeheer, jeugdopleidingen en dergelijke. Wij vragen dan ook dringend deze gegevens regelmatig aan te passen aan de actuele situatie.

Problemen met het verenigingsportaal, bijvoorbeeld met inloggen of verwerken van mutaties? Neem dan contact op met uw verenigingsondersteuner. We helpen u graag op weg.

Tips voor het invoeren en muteren van leden:

  • Ga naar de ledenlijst. Klik linksonder op “show (200)”
  • Klik op het te muteren lid met de rechter muisknop
  • Klik dan op “link openen” in nieuw venster
  • Voer de mutatie door en sluit dit venster
  • U staat nu weer in de lijst op het punt waar u gebleven was.  

Let op: achter vrijwel ieder lid hangen bepaalde kenmerken, zoals een meetbrief, ICP of een kwalificatie (bijvoorbeeld “wedstrijdleider” of “trainer”). Vervang dus nooit een lid door een ander lid op eenzelfde lidnummer, maar maak voor een nieuw lid altijd een nieuw blad aan.

Background