TKN Examen: veilig en met plezier varen op zee

15 mei, 2018

TKN Examen: veilig en met plezier varen op zee

Op 7 april vond in Drachten, Hoofddorp en Rotterdam het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) plaats. We konden 122 kandidaten verwelkomen, waarvan 11 personen een herexamen voor één van de delen deed en 33 personen (reeds in het bezit van Vaarbewijs II) een verkort examen mochten doen. Van deze kandidaten wist 64% het examen met goed gevolg af te leggen, hetgeen overeenkomt met het langjarige gemiddelde. Degenen die het niet gehaald hebben, hopen we in november terug te zien voor een herkansing.

De Examencommissie TKN had weer een leuk, uitdagend en kwalitatief goed examen gemaakt. Eigenlijk dekt de naam T(heoretische)KN de lading niet goed, want tijdens het examen wordt een beroep gedaan op praktische navigatie vaardigheden. De kandidaten zijn druk in de weer met een fictieve reis waarin met kaart, plotter en passer, naast de toetsing van essentiële kennis, een beroep op de de nodige navigatie vaardigheden gedaan wordt. Of je nu aan boord van een schip op zee zit of in het examenlokaal maakt in feite niets uit.

Ook zat er een leuke AIS vraag in die op het eerste gezicht eenvoudig leek maar vanuit het nachtelijke perspectief op een duistere zee tot een verrassend antwoord leidde. Deze vraag draaide om de interpretatie van de gegevens die men op het AIS-scherm ziet. Dat zijn de koers en snelheid over de grond. Juist vanwege de snelle toename van het aantal jachten met AIS (e.e.a. blijkt ook uit de enquêtes onder deelnemers aan het TKN-examen) is de examencommissie van mening dat een navigator zich hiervan goed bewust moet zijn.

Met de komst van elektronische navigatie apparatuur, Apps voor ipads en iphones en allerhande navigatiesoftware, lijkt de animo voor het volgen van navigatie cursussen en het daaropvolgende examen af te nemen. De examencommissie betreurt dat en maakt zich zorgen omdat navigeren ten eerste een hele leuke bezigheid is en ten tweede er wel wat meer inzicht nodig is om veilig op de kustwateren te kunnen varen. Om maar te zwijgen in geval de apparatuur uitvalt.

Goed om het organiseren van een navigatiecursus voor uw vereniging eens in overweging te nemen. Leuk om te doen, het geeft uw leden een extra reden om naar de club te komen en het draagt bij aan de veiligheid en het plezier van het varen op zee. Meer informatie over het examen, cursussen, docenten, etc. vindt u via www.tknexamen.nl.

Background