Verschuivingen in werkorganisatie Watersportverbond

15 mei, 2018

Verschuivingen in werkorganisatie Watersportverbond

Maurice Leeser, sinds december 2011 directeur van het Watersportverbond, vertrekt per 1 september 2018 om in dienst te treden als directeur-bestuurder bij het Sportbedrijf Lelystad. In de zeven jaar van zijn directeurschap heeft Leeser een belangrijke rol gespeeld in het Watersportverbond sportief, financieel, organisatorisch en commercieel duurzaam op de kaart te zetten.

Maurice Leeser : "ik kijk terug op een gecompliceerde start met noodzakelijke financiële en bestuurlijke herstelmaatregelen. Dat werd opgevolgd met mooie jaren waarin we grote stappen in de watersport hebben kunnen zetten, eigenlijk teveel om op te noemen. Zo hebben we nieuwe, eigentijdse en duurzame initiatieven in de markt gezet, denk o.a. aan de Optimist on Tour, de Watersportacademy en de Eredivisie Zeilen. Daarnaast is de Kanobond succesvol geïntegreerd, zijn de Olympische- en Paralympische Spelen van 2012 en 2016 zeer succesvol geweest en is er een nieuw Topzeilcentrum gerealiseerd in Scheveningen. We zijn een moderne en klantgerichte sportorganisatie geworden en daar ben ik trots op. Ik wil mijn collega's, het bestuur, de vele vrijwilligers, de sponsors, relaties, de besturen van de aangesloten watersportverenigingen en niet in het minst onze topsporters danken voor de goede samenwerking.”

Het Watersportverbond wenst Leeser heel veel succes in zijn nieuwe functie. Het bestuur beraadt zich over zijn opvolging.

Nieuwe managers aangesteld
Door het nieuwe Beleidsplan 2017+ en de stappen die het Watersportverbond moet maken om toekomstbestendig te blijven zet het Watersportverbond sterk in op het creëren van nieuwe verdienmodellen en van een passend (wedstrijd)aanbod. Het Watersportverbond is daarom verheugd om te kunnen melden dat Anne Loes Kokhuis - Commercie & Communicatie - en Arend van Bergeijk - Wedstrijdsport - zijn aangesteld als nieuwe managers in de werkorganisatie. Door de versterking van de bond wordt er een verdere kwaliteitsslag gemaakt en kan er een betere invulling worden gegeven aan de uitvoering van het Beleidsplan 2017+: Sterk op het water.

Lees hier meer over de twee nieuwe managers >>

Verschuivingen in werkorganisatie
Naast het aanstellen van twee nieuwe managers zijn er ook in de werkorganisatie een aantal verschuivingen die moeten bijdragen aan de vernieuwde invulling. Het gaat hierbij vooral om contactpersonen waar u als vereniging regelmatig mee in contact komt. De e-mailadressen en telefoonnummers waar onze medewerkers bereikbaar op zijn, zijn niet gewijzigd, alleen de functies.

Hedwich Kuipers - voorheen verenigingsondersteuning -  is per 1 mei werkzaam als coördinator Belangenbehartiging en Infrastructuur. Kuipers neemt de taken over van Hylke Steensma die vanaf dezelfde datum werkzaam is op de afdeling Wedstrijdsport. Hij vervangt hier Bart van Breemen die op zijn beurt coördinator Opleidingen is geworden. Bart van Roessel - voorheen coördinator Opleidingen - heeft de stap van het kantoor in Utrecht naar het Topzeilcentrum in Scheveningen gemaakt. Hier is hij sinds 1 april werkzaam als coördinator Topsport.

Background