Bijeenkomst voor Race Officials op dinsdag 27 november 2018

08 november, 2018

Bijeenkomst voor Race Officials op dinsdag 27 november 2018

Op dinsdag 27 november 2018 organiseert het Watersportverbond in Utrecht (Orteliuslaan 1041) een bijeenkomst voor Race Officials. Inloop is vanaf 18:30, om 19:00 uur gaan we van start en einde programma en borrel is om 22:00 uur. De bijeenkomst is voor Controleurs (niveaus 3 en 5), Juryleden (niveaus 4 en 5), Umpires (niveaus 3, 4 en 5) en Wedstrijdleiders (niveaus 4 en 5). De avond telt als een terugkomdag voor herbenoeming voor officials van niveau 4.

Het programma kent:

1) Een algemeen deel met informatie die voor alle officials van belang is;

2) Een deel per Race Official groep met informatie die met name voor de betreffende groep van belang is en;

3) Een gemengd deel waarin onderwerpen behandeld worden die voor een combinatie van twee groepen van belang zijn.

Je wordt verzocht op het registratieformulier aan te geven welk gecombineerd programma je wilt volgen en ook een alternatief aan te geven voor het geval een gecombineerd programma overboekt is. Ook race officials die zich al via de voorinschrijving hebben aangemeld, wordt gevraagd het inschrijfformulier in te vullen zodat ook zijn hun voorkeur voor een gecombineerde bijeenkomst kunnen aangeven.

Let op: Ken je actieve niveau 3 wedstrijdleiders en/of juryleden voor wie deze bijeenkomst nuttig zou kunnen zijn dan verzoeken we je om de naam van de betreffende perso(o)n(en) door te geven via het registratieformulier. Zij ontvangen dan alsnog een uitnodiging.

Graag inschrijven via het registratieformulier voor 12 november 2018. Daarna staat de inschrijving ook open voor niveau 3 wedstrijdleiders en juryleden. Inschrijving wordt gehonoreerd op basis van datum van inschrijving.  

Vragen? Neem contact op met Coördinator Wedstrijdsport Hylke Steensma via 06-26254899 of via hylke.steensma@watersportverbond.nl

Background