Watersportacademy: themabijeenkomst nieuwe subsidieregelingen

05 oktober, 2018

Watersportacademy: themabijeenkomst nieuwe subsidieregelingen

In de besturennieuwsbrief van september hebben we aangekondigd dat er een themabijeenkomst komt over de nieuwe subsidieregelingen ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. We zijn deze aan het organiseren en kunnen alvast aangeven dat dit zal plaatsvinden op maandag 19 november a.s. in de avond in Utrecht, DeWeerelt van Sport.

Pieter Tielemans, BTW-expert uit ons College van Deskundigen en bestuurslid van WSV Sint-Annaland, is bereidt om uitleg te geven over het BTW-gedeelte van dit onderwerp. Bram Sluijk, van Sportief Opgewekt, komt ons informeren over de subsidieaanvraag en het verduurzamen van sportaccommodaties.

Binnenkort ontvangt uw vereniging een uitnodiging met de mogelijkheid om u aan te melden, maar houdt de datum alvast vrij in uw agenda. Meer informatie over de subsidieregeling is alvast te vinden in de Staatscourant, MVWS en onze eerdere berichten:

Themabijeenkomsten Najaarsvergadering

Op 15 december a.s. organiseert de Watersportacademy, voorafgaand aan de Najaarsvergadering, vier themabijeenkomsten. De officiële uitnodiging voor de bijeenkomsten en de Najaarsvergadering volgt binnenkort. Voor het programma van de bijeenkomsten denken we aan de volgende thema’s:

  • Subsidieregeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’, verdiepingsbijeenkomst na de bijeenkomst van 19 november; 
  • AVG;
  • Ondersteuning bij opleidingen, best practices; 
  • Samenwerken en verbinden, doe hier uw inspiratie op;

Heeft u suggesties voor het programma op 15 december? Dan kan u deze indienen via vereniging@watersportverbond.nl.

Background