Nieuwe subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’

13 september, 2018

Nieuwe subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’

Voor sportverenigingen komt er een nieuwe subsidieregeling voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Wellicht biedt dit ook mogelijkheden voor uw watersportvereniging.

In de nieuwsbrief van juni jongstleden informeerde het Watersportverbond u over de eerste geluiden omtrent de aanpassing BTW-vrijstelling sportaccommodaties. In de Staatscourant is nu officieel aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget van 87 miljoen euro beschikbaar stelt.

Wat houdt het in het kort in?
Verenigingen kunnen jaarlijks maximaal 20% van de investering in bouw en onderhoud van de accommodatie en aanschaf en onderhoud van sportmaterialen aanvragen in een subsidie. Het minimale subsidiebedrag is 5000,-- euro (investering is dus minimaal € 25.000,- euro). Aanvullend kunnen er subsidies worden aangevraagd voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Let op: verdeling is op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Dus: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’!

Details over deze regelingen en hoe u deze subsidies aanvraagt vindt u in de Staatscourant.

Themabijeenkomst
Het Watersportverbond organiseert vanuit de Watersportacademy 19 november 2018 een themabijeenkomst over deze subsidieregeling. Een subsidie- en/of BTW-expert zullen daarbij aanwezig zijn. Binnenkort ontvangen alle aangesloten verenigingen een uitnodiging.  

Wat kun je doen als vereniging?

  • Bestudeer de regelingen via o.a. staatscourant, MVWS
  • Bekijk en bespreek de mogelijkheden voor de vereniging
  • Kom naar de themabijeenkomst 19 november
  • Bereid de aanvraag op tijd voor.
  • Dien de volledige aanvraag zo snel mogelijk, vanaf 2 januari 2019, in.
Background