Ook op het water ‘Grenzeloos Actief’

13 september, 2018

Ook op het water ‘Grenzeloos Actief’

Wil je in 2018 nog een aangepaste watersport activiteit aanbieden met je club? Vraag dan voor 1 oktober 2018 een bijdrage aan uit het Stimuleringsbudget Sport- en Beweegaanbieder.

Deze bijdrage van de overheid is om activiteiten te ondersteunen die het aanbod aan aangepast watersporten uitbreiden en versterken. Je kan als club hiervoor een bijdrage van € 950,- ontvangen. Deze bijdrage kan je alleen nog in 2018 krijgen, hoe de regeling er in 2019 uit zal zien is onbekend. Dus grijp nu de kans als je al plannen hebt.

De doelgroep voor je aanvraag mag variëren van mensen met een verstandelijke beperking tot aan motorische, visuele of auditieve beperkingen en ook mensen met chronische of psychosociale aandoeningen. Voor een succesvolle aanvraag is het belangrijk om de aanvraag even af te stemmen met een regiocoach (sportconsulent aangepast sporten) of provinciaal consulent en met de sportbond, in dit geval het Watersportverbond.

Simpel gezegd moet je een beschrijving maken hoe je met je activiteit het aanbod aangepast watersporten denkt te versterken en hoe je de doelgroep denkt te bereiken om deelname te bevorderen. Meerdere watersportverenigingen (zeil, surf en kanoclubs) hebben voor een activiteit een aanvraag succesvol in kunnen dienen door hun wensplaatje te beschrijven.

Op de website van Grenzeloos-Actief.nl kan je meer informatie vinden.

Voor de afstemming van de aanvraag bij het Watersportverbond is Christoffel van Hees de contactpersoon: christoffel.van.hees@watersportverbond.nl.

Bekijk de Flyer Grenzeloos Actief

Link naar Aanvraagformulier Stimuleringsbudget Grenzeloos ActiefBackground