AVG stappenplan tot 25 juni en AVG helpdesk

11 april, 2019

AVG stappenplan tot 25 juni en AVG helpdesk

Binnen de EU geldt sinds 25 mei 2018 de nieuwe privacywet. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken moeten sindsdien aan de wet voldoen, dus ook sportverenigingen. Om onze verenigingen te helpen heeft het Watersportverbond een online-tool beschikbaar gesteld en zijn er twee themabijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels is door 275 verenigingen een voucher voor de online tool aangevraagd.

Let op!
De geldigheid van de inlogcode van de vouchers eindigt op 25 juni 2019. Verenigingen die een voucher opgevraagd, maar er nog niet aan toegekomen zijn, hebben dus nog tot 25 juni de tijd om het stappenplan te doorlopen en handige documenten te downloaden. Heeft de vereniging na 25 juni nog ondersteuning nodig dan kan bij stichting AVG voor verenigingen, de toegang tot het online stappenplan verlengd worden voor € 60,- per jaar. Verenigingen die nog geen voucher hebben aangevraagd kunnen dat alsnog doen via vereniging@watersportverbond.nl, de inlogcode is dan geldig tot 5 december 2019.

AVG Helpdesk
Ook is er nieuwe stap gezet in de ondersteuning: de AVG helpdesk. De helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens staat er eenduidige informatie op deze website. De site is niet alleen voor sport, maar ook voor zorg en sociaal domein. Voor sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met fotografie, staat er wel informatie specifiek voor de sport tussen de onderwerpen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via vereniging@watersportverbond.nl, dan helpen wij u verder.

Background