Uitwerking lokaal sportakkoord ook van belang voor uw vereniging

11 april, 2019

Uitwerking lokaal sportakkoord ook van belang voor uw vereniging

Het Nationale Sportakkoord van 2018 krijgt een concrete uitwerking in lokale sportakkoorden. De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een Sportakkoord te maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De afspraken zijn in ieder geval tussen de gezamenlijke sportclubs en de gemeente maar ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen mogen meedoen aan het akkoord.

Alle gemeenten in Nederland worden dus geadviseerd om aan de slag te gaan met ambities uit het Nationale Sportakkoord en een lokaal Sportakkoord te maken. Door middel van de lokale sportakkoorden kan de waarde van sport in Nederland vergroot worden. Voor het opstellen van zo’n akkoord wordt vanuit de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld voor een zogeheten ‘sportformateur’. Aan de formateur vervolgens de taak om de diverse partijen rondom de tafel te krijgen die invulling kunnen gaan geven aan de zes opgestelde ambities vanuit het Nationale Sportakkoord. De zes geformuleerde ambities zijn:

  • Inclusief sporten & bewegen;
  • Duurzame sportinfrastructuur;
  • Vitale sport- en beweegaanbieders;
  • Positieve sportcultuur;
  • Vaardig in bewegen;
  • ‘Topsport die inspireert’.

‘De stem’ van de sport

Een van de uitkomsten van het sportakkoord moet zijn dat “de stem” van de sport op een goede wijze is georganiseerd in de gemeente, zodat zij een goede gesprekspartner van de gemeente kan blijven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Sportraad die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente.

Wat kan u doen?

Het Watersportverbond juicht de ontwikkelingen van het sportakkoord zeer toe. Ons advies aan verenigingen is om positief te reageren indien de gemeente u uitnodigt om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het sportakkoord. Maar neemt u ook gerust zelf het initiatief naar de gemeente om uw belangstelling kenbaar te maken. Dit kan ook door middel van lokale data een Lokale of Regionale Sport Toekomstverkenning worden uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Indien u nog vragen heeft? Dan staan wij u graag verder te woord via belangenbehartiging@watersportverbond.nl

Foto Rijksoverheid / Bart Hoogveld

Background