Belangenbehartigers in de regio gezocht!

17 januari, 2019

Belangenbehartigers in de regio gezocht!

Het Watersportverbond is op zoek naar enthousiaste watersporters, die tijd en kwaliteit hebben om zich als vrijwilliger in te zetten voor de belangen van de watersport en waterrecreatie in hun regio.

Het Watersportverbond heeft het land opgedeeld in 16 regio’s. In elke regio is een regioteam actief. Een groep van 5 à 7 vrijwilligers, enthousiaste watersporters en vaak mensen die hun sporen hebben verdiend binnen hun eigen watersportvereniging of in hun werk als beleidsmedewerker bij een overheid. Mensen, die zich met veel passie en plezier inzetten om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. Mensen, die het gesprek met de overheid aangaan als er ergens een probleem dreigt en samen met andere belangenorganisaties op zoek gaan naar oplossingen.

Versterking gezocht!

Zo’n 100 mensen zetten zich als lid van één van de 16 regioteams op die manier in voor de watersport. Voor een aantal regioteams zijn we op zoek naar versterking. Kijk hier of er een vacature in uw regio is >>

Background