Controle belastingdienst op belastingplicht bij stichtingen en verenigingen

13 juni, 2019

Controle belastingdienst op belastingplicht bij stichtingen en verenigingen

De Belastingdienst gaat dit jaar alle onbeschreven stichtingen en verenigingen voorlichten en controleren op hun belastingplicht. ‘Onbeschreven’ houdt in dat stichtingen en verenigingen die nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst of die bij de oprichting via de Kamer van Koophandel een vrijstellingscode (09) hebben ontvangen.

De reden hiervan is dat bij veel sportverenigingen vaak de gedachte heerst dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Als stichtingen en verenigingen dezelfde economische activiteiten als bedrijven verrichten, dan gelden voor hen in principe ook dezelfde fiscale regels. Dit kan leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting.

Voorlichting
De Belastingdienst start met een voorlichtingscampagne. Alle onbeschreven verenigingen ontvangen een brief en brochure. Daarna verstuurt de fiscus een vragenformulier. Op basis van de antwoorden gaat de belastingdienst (her)beoordelen of de vereniging belastingplichtig is en of er vrijstellingen van toepassing zijn.

Het Watersportverbond houdt dit onderwerp nauwlettend in de gaten en zal verenigingen informeren over de ontwikkelingen.

Hier vindt u meer informatie over belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. U kunt het team Stichtingen en Verenigingen van de belastingdienst ook bellen op werkdagen via: 088-1544046.

Handige links:

Background