Meldplicht seksuele intimidatie

09 mei, 2019

Meldplicht seksuele intimidatie

NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Daarom hebben alle sportbonden besloten om een meldplicht van seksuele intimidatie in te voeren. Bestuurders en begeleiders worden verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Ook het Watersportverbond heeft een meldplicht opgenomen in het Reglement Seksuele Intimidatie. Deze wijziging is vanaf 24 april 2019 van kracht.

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik binnen sportverenigingen. Het is moeilijk te verteren als dit jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het gesignaleerd werd. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Melding bij Bestuur of VCP van het Watersportverbond

Sinds 24 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het Reglement Seksuele Intimidatie (artikel 4) van het Watersportverbond. Meldingen verlopen in beginsel via het Bestuur van het Watersportverbond, maar kunnen ook al dan niet anoniem gedaan worden via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van het Watersportverbond Gwen Dudok van Heel, bereikbaar via gwen@dudokconsulting.nl of via 06-50206372.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur van de vereniging moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Informeer je clubgenoten

Het Watersportverbond onderstreept het belang van deze meldplicht en vraagt alle verenigingsbestuurders deze bekend te maken binnen de eigen vereniging.

Klik hier voor 2 voorbeeld nieuwsberichten: één voor de communicatie naar trainers/coaches/begeleiders en één voor alle leden van uw vereniging. Vergeet ook niet uw medebestuurders en eventuele VCP binnen de vereniging op de hoogte te stellen. De infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat is daarbij handig.

Preventief beleid

NOC*NSF ontwikkelt momenteel samen met Rutgers en bonden een vernieuwd stappenplan voor preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag en voor integriteit. De verwachting is dat voor de zomervakantie materialen voor verenigingen beschikbaar komen. Uiteraard zullen we u daar t.z.t. op attenderen, zodat we samen seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan.  

Links:

Voorbeeld nieuwsbericht: Klik hier

Infographic (4,3 Mb) 

Background