Salderingsregeling zonnepanelen verlengd

13 mei, 2019

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd

Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen. Deze kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien. Tot 1 januari 2023 verandert er niks voor sportclubs die panelen hebben liggen.

Minister Wiebes verlengt de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023, vanaf dat moment bouwt het Ministerie van EZK de regeling tot 2031 stapsgewijs af. Saldering houdt in dat opgewekte stroom kan worden afgetrokken van het gebruik. 

Administratieve draak

Begin dit jaar was de Minister nog van plan om de salderingsregeling handhaven tot 2021 om die vanaf dat jaar te vervangen door een nieuwe terugleversubsidie. Meerdere partijen hadden grote bezwaren. Zo noemde Eneco de regeling een ‘administratieve draak‘ en trok haar steun in.

Afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen kunnen de teruglevering van hun opgewekte zonnestroom vanaf 2023 niet meer volledig verrekenen met gekochte elektriciteit. Vanaf dat jaar wordt het voordeel op de energiebelastingen elk jaar iets kleiner. Vanaf 2031 ontvangen de zonnestroom producenten alleen nog maar een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom.

Belastingdienst

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt waarschijnlijk door de Belastingdienst uitgevoerd. Kleinverbruikers moeten dan wel beschikken over een dubbel telwerk dat de afname van en levering aan het net aangeeft. Dat kan een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De netbeheerders bieden deze meters al voor die datum aan. 

Nog geen zonnepanelen?

Over de aanschaf van zonnepanelen kunt u als sportvereniging (max. 35%) subsidie ontvangen. Het Watersportverbond heeft de verenigingen via themabijeenkomsten en informatie op de website geïnformeerd over de BOSA-subsidie. Het aanvraagformulier voor de BOSA-subsidie kunt u downloaden op de site

Background