EXTRA themabijeenkomst: subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties

EXTRA themabijeenkomst: subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Vanwege de vele inschrijvingen voor de eerste themabijeenkomst op 19 november, is besloten om nog een bijeenkomst te organiseren voor de bestuursleden die zich niet meer hebben kunnen aanmelden. Deze extra bijeenkomst is gepland op 6 december 19:30 tot 22:00 uur.

Wij informeerden u eerder over dit onderwerp in de besturennieuwsbrief van juni, september en oktober.

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor een extra themabijeenkomst over deze nieuwe subsidieregeling op donderdag 6 december 2018. Tijdens de bijeenkomst vertelt Pieter Tielemans, lid van ons College van Deskundigen en secretaris van WSV Sint-Annaland, over de uitbreiding van de btw-vrijstelling voor sportorganisaties. Bram Sluijk, van Sportief Opgewekt, komt ons informeren over de subsidie, de aanvraag en het verduurzamen van sportaccommodaties. Daarnaast is er tijdens de avond gelegenheid om met collega verenigingsbestuurders kennis uit te wisselen.

De Watersportacademy organiseert dit najaar meerdere themabijeenkomsten. Op zaterdag 15 december worden, voorafgaand aan de ALV, vier themabijeenkomsten georganiseerd. Eén van die bijeenkomsten dient als verdieping op de bijeenkomsten van 19 november en 6 december; subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de themabijeenkomst. Heeft u vragen? Neem dan contact op via vereniging@watersportverbond.nl

Wanneer: donderdag 6 december 2018
Waar: DeWeerelt van Sport, Orteliuslaan 1041, Utrecht
Tijd: inloop 19:00 uur, start programma 19:30 tot 22:00 uur
Contact: Mirella Feeke, e-mail: vereniging@watersportverbond.nl
Kosten: geen

Background