Themabijeenkomst: subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Themabijeenkomst: subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sportverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2019 een subsidieaanvraag doen voor investeringen in bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Bovendien biedt de (nieuwe) regeling een aanvullende subsidie voor maatregelen die de duurzaamheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties verbeteren. Deze subsidieregeling is een compensatie voor de uitbreiding van de btw-vrijstelling voor sportorganisaties per 1 januari 2019.

Let op: deze themabijeenkomst is vol! Vanwege de vele inschrijvingen voor de eerste themabijeenkomst op 19 november, is besloten om nog een bijeenkomst te organiseren voor de bestuursleden die zich niet meer hebben kunnen aanmelden. Deze extra bijeenkomst staat gepland op 6 december 19:30 tot 21:30 uur.

Programma

Tijdens de bijeenkomst vertelt Pieter Tielemans, lid van ons College van Deskundigen en secretaris van WSV Sint-Annaland, over de uitbreiding van de btw-vrijstelling voor sportorganisaties. Bram Sluijk, van Sportief Opgewekt, komt ons informeren over de subsidie, de aanvraag en het verduurzamen van sportaccommodaties. Daarnaast is er tijdens de avond gelegenheid om met collega verenigingsbestuurders kennis uit te wisselen.

De Watersportacademy organiseert dit najaar meerdere themabijeenkomsten. Op zaterdag 15 december worden, voorafgaand aan de ALV, vier themabijeenkomsten georganiseerd. Eén van die bijeenkomsten dient als verdieping op de bijeenkomst van 19 november en 6 december 2018; subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op via vereniging@watersportverbond.nl. Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan willen we u vragen deze uitnodiging onder de aandacht te brengen bij uw bestuursleden.

Wanneer: maandag 19 november
Waar: DeWeerelt van Sport, Orteliuslaan 1041, Utrecht
Tijd: inloop 19:00 uur, start programma 19:30 tot 21:30 uur
Contact: Mirella Feeke, e-mail: vereniging@watersportverbond.nl
Kosten: geen

Background