Jaarlijkse bijeenkomst met kanoverenigingen

Jaarlijkse bijeenkomst met kanoverenigingen

Het Platform Kanosport behartigt binnen het Watersportverbond de kano-gerelateerde zaken. Hierbij nodigt het Platform u van harte uit voor de jaarlijkse ‘Bijeenkomst Kanosport’ op donderdagavond 28 maart a.s. in DeWeerelt, Orteliuslaan 1041 in Utrecht. Het Platform Kanosport wil tijdens de bijeenkomst graag tekst en uitleg geven over het door haar gevoerde beleid. Daarnaast willen wij graag met u in gesprek hoe we in de nabije toekomst nog meer en beter de kanosport op de agenda kunnen zetten.

De bestuurders van onze aangesloten kanoverenigingen hebben onlangs een uitnodiging via de mail ontvangen. Het programma start om 19.30 uur. De vergaderzaal is vanaf 19.00 uur geopend.  

U kunt zich aanmelden via deze link

Stukken:

De vergaderstukken zijn op te vragen bij Bejanca van Grootheest, via e-mail: bejanca.van.grootheest@watersportverbond.nl. Heeft u vragen of geen uitnodiging ontvangen? Neem ook dan contact op met Bejanca van Grootheest

Background