Bijeenkomst voor verenigingen: locatie ZV De Onderlinge

Bijeenkomst voor verenigingen: locatie ZV De Onderlinge

Het bestuur en de werkorganisatie van het Watersportverbond vinden het belangrijk om u, en andere verenigingen, te blijven betrekken bij de koers van onze sport en die van het verbond. Onze leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2019 het bestuur en de organisatie gevraagd om tot concrete acties te komen met oog op de toekomst. Als leidraad hanteren we de adviezen uit het rapport van de werkgroep Herkenbare Meerwaarde.

Inmiddels zijn er diverse acties in gang gezet, die wij graag met onze verenigingen willen bespreken. Tijdens een zestal bijeenkomsten door het hele land brengen wij onze leden op de hoogte van de stand van zaken en vernemen wij graag uw reactie en betrokkenheid. De input van de bijeenkomsten nemen wij mee naar de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2019, waar de plannen ter besluitvorming komen te liggen. Deze bijeenkomsten zijn tevens een voorbode van hoe wij in de toekomst onze leden beter willen betrekken bij de plannen van het verbond. Inhoudelijke bijeenkomsten in het land, om uitwisseling en het contact tussen de verenigingen en het Watersportverbond te intensiveren en verbeteren.

Zoals gezegd, uw aanwezigheid is van belang en stellen we zeer op prijs. Heeft u vragen, of heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via vereniging@watesportverbond.nl. Wij helpen u vervolgens graag verder.

Background