Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering – de Najaarsvergadering – van het Watersportverbond zal op zaterdag 14 december 2019 plaats vinden in het Postillion Hotel te Bunnik

Download hier het formulier ten behoeve van de rondvraag.

Niet aanwezig bij de ALV, maar wel graag een stem uitbrengen? Download dan hier een volmacht.

Stukken

1 Agenda       

2 Notulen ALV 27-5-2019
2.1 Besluit notulen ALV 27-05-2019

3 Concept Statutenwijziging
3.1 besluit statutenwijziging deel a
3.2 besluitstatutenwijziging deel b

4 Benoeming bestuur

6 Jaarplan 2020
6.1 A - Advies controleraad en reactie bestuur op verslag van de controleraad
6.2 Besluit jaarplan 2020

7 Begroting 2020
7.1 Toelichting op de begroting
7.2 advies controleraad (zie 6.1)
7.3 Besluit contributie 2020
7.4 Besluit begroting 2020

8 Besluit data Algemene Vergadering 2020


Algemene Leden Vergadering 27 mei 2019

De laatste Algemene Leden Vergadering was op 27 mei 2019. Tijdens deze ALV hebben de verenigingsbestuurders van de aangesloten watersportverenigingen het visiedocument ‘Watersport, Blik Vooruit’ goedgekeurd. Het bestuur en de werkorganisatie kunnen, samen met de leden en partners, aan de slag met de uitvoering van het document.

De stukken van de ALV 27 mei 2019 kunt u hier bekijken.

Algemene Leden Vergadering - Najaar
14 december 2019 Bunnik

De partners van het Watersportverbond