Lengte: 25 km
Vaargebied:
Amsterdam: centrum, grachten, Amstel
Informatie / aanmelding:
tochten@kvzeeburg.nl
Website:
www.kvzeeburg.nl
Bijzonderheden:
Parkeren op zondag is gratis. Vetrek om 11.00 uur

Amsterdam toertocht
30 mei 2021
KV Zeeburg Amsterdam

De partners van het Watersportverbond