Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Kampioenschap organiseren

Om een (Open) Nederlands Kampioenschap te organiseren moet je als vereniging aan een aantal regels voldoen. Zo moet je om een kampioenschap te organiseren als vereniging of stichting lid zijn bij het Watersportverbond. Ook moet de wedstrijdleider en voorzitter van het protestcomité bijvoorbeeld nationaal erkend zijn.

Het bestuur van het Watersportverbond heeft vorig jaar aanpassingen in het Reglement voor Kampioenschappen goedgekeurd. Hiermee is het Reglement aanzienlijk vereenvoudigd. De wijzigingen zaten met name in de volgende punten:

  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen Klassenkampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen. Een kampioen is een kampioen en de kampioen krijgt een blauwe wimpel. Er zijn wel richtlijnen voor het organiseren van een Nederlands Kampioenschap.
  • Minder (klassen)specifieke verplichtingen (tussen organiserende autoriteit en klassenorganisatie).
  • Tijdige planning om minimale deelname-eisen te behalen is belangrijker dan historische aantallen.

Kampioenschap aanvragen
Het nieuwe reglement zal ingaan per 1 november 2019, maar er is dit jaar reeds in de geest van de nieuwe regels worden gewerkt. Wellicht worden op basis van opgedane ervaringen en feedback nog een paar wijzigingen doorgevoerd voor 2020.

(Open) Nederlands Kampioenschappen die in 2020 worden verzeild moeten voor 1 december 2019 aangevraagd worden. Het Watersportverbond beoordeelt deze aanvraag en geeft vervolgens, als de aanvraag aan de eisen voldoet, officieel toestemming om het kampioenschap te organiseren.

Aan de Aankondiging en Wedstrijdbepalingen voor een (O)NK worden bepaalde eisen gesteld. Deze moeten conform ons standaardmodel zijn. Een overzicht van alle regels waaraan een (O)NK moet voldoen, vind je in het Reglement voor Kampioenschappen.

Kampioenschap aanvragen

aanvraagformulier kampioenschap

Organisatie en planning
Bij de organisatie van het kampioenschap vinden nog een aantal belangrijke contactmomenten tussen de organiserende autoriteit en het Watersportverbond plaats. Zo bekijken wij of de Aankondiging, Wedstrijdbepalingen en Officials in orde zijn en goedgekeurd kunnen worden. 

Hier het traject nog eenmaal helder uitgestippeld.

  • Vóór 1 december- NK aanmelden
  • 3 maanden voor evenement - Aankondiging (Notice of Race) ter goedkeuring naar het Watersportverbond 
  • 8 weken voor aanvang - Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions) ter goedkeuring naar het Watersportverbond
  • Na goedkeuring worden de documenten voorzien van een waarmerk en onder aan deze pagina gepubliceerd. Wijzigingen zijn daarna, in principe, niet meer mogelijk.

Prijzen
Het Watersportverbond stelt bij een Nederlands Kampioenschap voor de winnaar één blauwe wimpel en goud-, zilver en bronskleurige medailles beschikbaar. Het is altijd mogelijk extra wimpels en medailles bij te bestellen, dit geef je simpel aan op de aanmelding. Deze extra wimpels en medailles worden in rekening gebracht bij de klassenorganisatie.

Standaarddocumenten
Om je als wedstrijdorganisatie op weg te helpen hebben wij een aantal standaarddocumenten opgemaakt voor het organiseren van een NK. De documenten voor 2020 zijn binnenkort te vinden bij de downloads op deze pagina. Voor vragen omtrent het aanvragen van een kampioenschap kun je terecht bij wedstrijden@watersportverbond.nl

World Sailing teamzeil templates
World Sailing heeft geen teamzeil templates. Deze worden verzorgd door de organisaties van de betreffende teamzeil disciplines. Voor 2K is dat de 2K Team Racing International Association waarbij de documenten hier te vinden zijn. 

 

 

Background