Verenigingen: maatregelen, tips en adviezen voor bestuursleden

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Dit zorgt voor veel vragen bij verenigingen. Lees hier de adviezen vanuit het Watersportverbond.

Let op! De informatie in dit kennisdossier is gemaakt op basis van de landelijke maatregelen. Aan de informatie in dit kennisdossier kunnen geen rechten worden ontleend.  Op lokaal gebied kunnen er per regio verschillen zijn! Controleer bij  de veiligheidsregio, maar vooral jouw gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan.

Op deze pagina lees je meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een watersportactiviteit. Bij het Watersportverbond staat de gezondheid en veiligheid voorop, daarom roepen we onze verenigingen met klem op om gehoor te geven aan de maatregelen van de overheid en adviezen van het RIVM. 

In het kort mag per 1 juli het volgende:

 • Zowel binnen- als buitensport is weer toegestaan. Ook binnen-accommodaties van watersportverenigingen om te trainen mogen dus weer openen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Daarbij geldt dat de voorzieningen moeten voldoen aan maximale hygiëne en schoonmaak.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, competities en evenementen weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Controleer bij de gemeente onder welke condities (en vergunningen) de wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen worden gehouden.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (mits de gemeente akkoord is). En binnen maximaal 100 personen.
 • Geforceerd stemgebruik langs het water, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. 
 • Sportkantines en terrassen mogen vanaf 1 juli open. Lees tips en adviezen over de heropening van de sportkantines in de handleiding Heropening Sportkantines
 • Recreatief varen mag maar er kan er  een regionale noodverordening in het gebied gelden, waardoor er speciale vaarregels gelden. Controleer hier welke noodverordening in jouw regio/gemeente geldt. Ook moeten verenigingen hun verenigingsterrein coronaproof maken voor passanten en recreatieve leden/vaarders. Het Watersportverbond geeft verder op deze pagina een aantal tips en adviezen. 
 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 1 juli deelnemen aan zomerkampen, ook met overnachtingen. De kampen op watersportverenigingen en vaarscholen moeten wel worden gehouden in speciale 'kampbubbels', zo staat in de protocollen die door de overheidsinstanties zijn goedgekeurd. 

Het Watersportverbond heeft met het protocol Verantwoord Watersporten een vertaling gemaakt van het protocol van NOC*NSF, zodat verenigingen hun buitenaccommaties kunnen openstellen voor leden.  Stem het protocol  van jouw vereniging daarom eerst af bij je gemeente! 

Hieronder lichten we de maatregelen, tips en adviezen voor verenigingsbestuurders verder toe:


Tips en adviezen voor 'coronaproof' inrichten vereniging

Maar met welke maatregelen moet je als verenigingen, naast de richtlijnen in het protocol Verantwoord Watersporten rekening houden om het terrein 'coronaproof in te richten? We geven een aantal tips en adviezen.

Communicatie richting de leden

 • Zet jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website/nieuwsbrieven/clubblad
 • Hang posters op de vereniging met de regels en richtlijnen (zie communicatie toolkit Watersportverbond)
 • Zorg bij georganiseerde trainingen/activiteiten op locatie voor een herkenbaar aanspreekpunt voor aanwezige leden.
 • Houdt de website en social kanalen van het Watersportverbond goed in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen t.a,v openstelling.

Communicatie richting passanten

 • Communiceer duidelijk richting passanten op de website en op de vereniging zelf of de haven open is, hoe zij hun komst kunnen melden en welke voorzieningen open zijn. 

Lees hier welke adviezen gelden voor recreatief varen.  Je vindt hier naast meer informatie ook tips en adviezen waar passanten en recreatieve vaarders rekening mee moeten houden. 

Contact met Gemeenten

 • Nodig iemand van de gemeente uit om te komen kijken op de vereniging. Vaak is onze sport bij hen nog onbekend. Nodig de burgemeester of wethouder uit om te laten zien welke mogelijkheden er juist in de watersport zijn! 
 • Ook richting de gemeente is het heel goed om jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website te plaatsen
 • Check bij veiligheidsregio en gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld of recreatief nachtverblijf is toegestaan en voor wie.

Tips en adviezen bij inrichting verenigingsterrein 

 • In de basis geldt dat op de vereniging de 1,5 m afstand gewaarborgd dient te worden. Indien nodig tref je passende maatregelen om de toestroom van leden en passanten te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld  met vlaggen, posters, borden (zie toolkit Watersportverbond)
 • Stel op meerdere punten middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken, bijvoorbeeld bij waterslangen, elektriciteitskasten, kraan, in de loods, bij speeltoestellen. 
 • Creëer looproutes om looprichting naar bijvoorbeeld de hoofdsteiger en/of het havenkantoor aan te geven zodat contact onderling en drukte op één plek beperkt wordt. 
 • Houdt bij de inrichting van het havenkantoor rekening met 1,5 m afstand tussen alle aanwezigen. 
 • Vraag passanten zoveel mogelijk contactloos te betalen. 
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de ligplaatsen. 
 • Indien er meerdere sporters gebruik maken van hetzelfde (verenigings)materiaal zorg dan dat dit materiaal na elk gebruik schoongemaakt wordt.
 • Zorg bij te water laten van boten en hulp daarbij dat 1,5 m gewaarborgd kan worden en dat de helper voor en na hulp zijn handen wast.
 • Zorg bij speeltoestellen dat duidelijk is tot welke leeftijd en hoeveel kinderen tegelijk zijn toegestaan. 


Financiële gevolgen voor watersportverenigingen

De gevolgen voor sportverenigingen, sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. Welke acties worden er genomen om de financiële gevolgen op te vangen en van welke tegemoetkoming kunnen verenigingen werk maken voor gemiste inkomsten? Je leest het hier.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond