Wedstrijden & trainen: maatregelen en adviezen t.a.v. wedstrijden en trainingen

Let op! De informatie in dit kennisdossier is gemaakt op basis van de landelijke maatregelen. Aan de informatie in dit kennisdossier kunnen geen rechten worden ontleend.  Op lokaal gebied kunnen er per regio verschillen zijn! Controleer bij  de veiligheidsregio, maar vooral jouw gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan.

In het kort mag vanaf 1 juli het volgende op het gebied van wedstrijden en trainingen:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Ook binnen-accommodaties van watersportverenigingen om te trainen mogen weer openen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Geforceerd stemgebruik langs het water, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. 
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, competities en evenementen weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Controleer bij de gemeente onder welke voorwaarden de wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen worden gehouden. De gemeente bepaalt of je als organisator je wedstrijd/evenement mag organiseren. en of je nog aan andere specifieke voorwaarden moet voldoen. Deze kunnen per gemeenten of veiligheidsregio verschillen. Ook kan het zijn dat de gemeente een vergunning moet afgeven. Neem daarom op tijd contact op met de gemeente en informeer naar de lokale noodverordening. 
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (mits de gemeente akkoord is). En binnen maximaal 100 personen.

 

Tips en adviezen

Met welke maatregelen moet je als vereniging, trainer/vrijwilliger of wedstrijdorganisatie naast de richtlijnen in het protocol Verantwoord Watersporten rekening houden om de trainingen en wedstrijden ‘coronaproof’ te organiseren? We geven een aantal tips en adviezen.

 

Voor de training en wedstrijd:

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
 • Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het
  protocol in de diverse ruimtes van het terrein en water moet worden uitgevoerd en wat de afspraken
  met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Laat sporters gefaseerd het water op en af gaan; laat 18 jaar en ouder sporters tijdens eventuele warming-ups op de wal zoveel de 1,5 meter afstand houden.

 

Tijdens de training en wedstrijd:

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal (spel)contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. 
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). 
 • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train/vaar zoveel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainings- en/of wedstrijdpartner.
 • Zorg ook op het water zoveel als mogelijk voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers. De vrijwilligers/begeleiders van het wedstrijdcomité maken onderdeel uit van de sport en mogen op het water - indien noodzakelijk - binnen 1,5 meter van elkaar komen om hun taken uit te voeren. Hierbij moeten zij wel de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht nemen.

 

Na de training en wedstrijd:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens de nabesprekingen, in de kleedruimte en in het clubhuis.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.

 

Heb je vragen over hoe je als vereniging of klassenorganisatie een wedstrijd kunt organiseren tijdens de coronacrisis of loop je tegen problemen aan in gesprekken met de gemeente? Neem dan contact met ons op via wedstrijdsport@watersportverbond.nl of bekijk de veelgestelde vragen

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond