Protocol Verantwoord Watersporten

Protocol verantwoord sporten, toegespitst op de watersport

Onderstaand een gerichte vertaling van het protocol verantwoord sporten naar de watersport. Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Controleer dit bij de gemeente! Deze vertaling heeft betrekking op de disciplines zeilen, kanovaren, suppen, windsurfen en kitesurfen. Dit document past binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Om het document leesbaar te houden is ervoor gekozen om te spreken over ‘boot’, hiervoor in de plaats kan ook worden gelezen; kano, SUP board, surfplank of kitesurfmateriaal.

Advies: lees ook het volledige protocol opgesteld en goedgekeurd door alle betrokken partijen (NOC*NSF, VSG, RIVM), die continue wordt geactualiseerd.

Download hier de handreiking Heropening Sportkantines

Download hier de handreiking watersportkampen jeugd t/m 18 jaar.

Lees ook de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Download hier posters en banners voor de communicatie richting leden.

Scrol verder naar beneden voor het volledige overzicht van het protocol Verantwoord Watersporten.

Charlotte van Leerdam
Jeugd

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Vanaf 1 juli mag iedereen in de sport weer vrij bewegen. De 1,5 meter regel mag geheel worden losgelaten, zowel bij binnen- als buitensporten. Buiten de sport blijven de basisregels nog wel van kracht: 

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.


Onderstaand protocol is gebaseerd op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Let op; dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu en kan nog veranderen. Het kan daarnaast zijn dat er op basis van de regionale noodverordeningen aanvullende maatregelen zijn. Check dit goed bij je gemeente.


Specifiek voor de vereniging, ondernemende sportaanbieder en bestuursleden

 • Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 • Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de corona maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via de website, (online) nieuwsbrieven, maar ook door middel van posters bij de toegang tot de locatie en andere specifieke plekken.
 • Alle kleedkamers en douches kunnen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.
 • Wedstrijden en evenementen zijn toegestaan, hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
 • Richt de locatie zo in dat iedereen van 18 jaar en ouder die niet aan het sporten is 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
 • Houdt er rekening mee dat ook in de  instructieruimte, kleedkamer en kantine 1,5m afstand tot elkaar gehouden moet worden en maak dat duidelijk zichtbaar.  
 • Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants mogen weer open.
 • Zorg waar nodig voor voldoende hygiëne-en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en papieren handdoekjes).
 • Maak goede afspraken over hygiëne en zorg ervoor dat de locatie goed wordt schoongemaakt. Denk hierbij aan toiletruimtes en overige algemene ruimten.
 • Controleer of de ruimtes binnen continue en voldoende kunnen worden geventileerd (geen recirculatie) en zet indien nodig en waar mogelijk ramen en deuren open.Specifiek voor de trainer/instructeur, begeleider en/of vrijwilliger

 • Analyseer als trainer, instructeur, begeleider of vrijwilliger of je je op de locatie in groepen met anderen kunt bewegen
 • Vermijd als trainer, instructeur of begeleider geforceerd stemgebruik (bv. schreeuwen/aanmoedigen).
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in het clubhuis.
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
 • Trainers en instructeurs hoeven geen afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar.
 • Probeer de samenstelling van een les-/trainingsgroep zoveel mogelijk hetzelfde te houden.Specifiek voor de sporter

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 • Voorafgaand en na de sportactiviteit geldt de 1,5 meter maatregel voor iedereen van 18 jaar en ouder. 

Heb je vragen over het protocol Verwantwoord Watersporten dan vind je hier een overzicht van de meest gestelde vragen over het watersporten in tijden van het coronavirus. Daarnaast kun je met vragen terecht bij Charlotte van Leerdam via charlotte.van.leerdam@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond