Veelgestelde vragen

Het coronavirus levert een hoop vragen op rondom de watersport. Veel mensen hebben daarom contact met ons opgenomen. In dit artikelen geven we zoveel mogelijk antwoord op de veelgestelde vragen.

Bij het Watersportverbond komen er veel vragen binnen over het coronavirus en de watersport, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. Bij nieuwe maatregelen, versoepelingen en nieuwe antwoorden dan vullen wij onderstaande FAQ zo snel als mogelijk aan. De pagina is ingedeeld in 2 delen:

 • Watersportverenigingen
 • Recreatief varen

Let op! De informatie en antwoorden in dit kennisdossier is gemaakt op basis van de landelijke maatregelen. Op lokaal gebied kunnen er per regio verschillen zijn! Controleer bij  de veiligheidsregio, maar vooral jouw gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl.

Mocht je als vereniging of vaarschool ondersteuning nodig hebben bij de uitvoer van de maatregelen dan is het Watersportverbond je graag van dienst. Staat jouw vraag niet in de FAQ, dan kun je contact opnemen met secretariaat@watersportverbond.nl.

Download hier een checklist voor sportverenigingen.

Scrol naar beneden voor de veelgestelde vragen. 

 

Arno van Gerven
Directeur

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

FAQ voor watersportverenigingen

Vanaf 1 juli mag er weer gesport worden door iedereen en zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden: 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
 • Vermijd drukte. 
 • Was vaak je handen. 

Tip: Lees  hier meer over het protocol verantwoord watersporten.

Als je als vereniging of vaarschool wilt starten met les- en/of trainingsactiviteiten dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente. Gemeenten hebben in deze periode vaak een eigen protocol waaraan je moet voldoen. Met het protocol van de gemeente en het protocol Verantwoord Watersporten van het Watersportverbond maak je een eigen protocol afgestemd op je activiteiten en accommodatie. 

Schakel vooral de hulp van vrijwilligers, trainers en instructeurs in bij het maken van het protocol en het voorbereiden van de activiteiten. Heb je vragen over de praktische invulling neem dan gerust contact op met de contactpersoon van het Watersportverbond.

Dat wordt duidelijk in de noodverordening van elke gemeente. Varen is toegestaan, maar of gebruik van de haven voor passanten mogelijk is hangt af van de lokale toegang en ontsluiting.

Raadpleeg als vereniging daarom eerst bij je gemeente welke regels in de noodverordening staan. 

Tip: Communiceer duidelijk richting passanten op de website en op de vereniging zelf of de haven open is, hoe zij hun komst kunnen melden en welke voorzieningen open zijn. Het Watersportverbond heeft een aantal tips en adviezen opgesteld van hoe je jouw verenigingsterrein 'coronaproof' kunt inrichten. Lees hier meer.

 

 

De meeste verenigingen hebben juist in deze periode een Algemene ledenvergadering gepland die nu door de coronacrisis niet door kan gaan.

Onlangs is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid goedgekeurd. Door deze tijdelijke wet is het mogelijk een vergadering online digitaal te organiseren ook als dit niet in de statuten geborgd is. Maar ook de vergadering uitstellen is mogelijk.

Lees hier welke mogelijkheden je als vereniging hebt. 

Nee, er is geen beperking, maar hou wel goed de verhouding tussen aantal sporters en instructeurs en de capaciteit op de accommodatie in de gaten. Hoe meer sporters, hoe meer contacten op de accommodatie.

Advies: Kijk naar de ratio’s die er gelden bij CWO lessen, zie CWO jaarboek.

Ja, dit kan mits de gebruikers zich aan de geldende maatregelen van de overheid en de gemeente houden. Per 1 juli hoef je tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand te houden.

Het is verstandig om voor het uitlenen/verhuren van materiaal een (klein) protocol op te stellen, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe dit in zijn werk gaat. Hiervoor kun je het protocol Verantwoord Watersporten als basis nemen.

Het protocol Verantwoord Watersporten vind je hier. 

Ja, dit mag. Vanaf 1 juli geldt voor alle leeftijdsgroepen dat zij normaal contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Let wel op, voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Bekijk hier de tips en adviezen op het gebied van wedstrijden en trainingen.

Per 1 juli zijn wedstrijden, competities en evenementen weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Controleer bij de gemeente onder welke condities (en vergunningen) de wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen worden gehouden.

Meer informatie over de maatregelen en adviezen t.a.v. wedstrijden en trainingen vind je hier. 

Zorg ook op het water zoveel als mogelijk voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers. De vrijwilligers/begeleiders van het wedstrijdcomité maken onderdeel uit van de sport en mogen op het water - indien noodzakelijk - binnen 1,5 meter van elkaar komen om hun taken uit te voeren. Hierbij moeten zij wel de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht nemen.

Meer informatie op het gebied van wedstrijden en trainingen vind je hier.

Ja, dat mag. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 1 juli deelnemen aan zomerkampen, ook met overnachtingen. De kampen op watersportverenigingen en vaarscholen moeten wel worden gehouden in speciale 'kampbubbels', zo staat in de protocollen die door de overheidsinstanties zijn goedgekeurd. 

Je kunt de gebruikte materialen schoonmaken met water en (gewoon) schoonmaakmiddel.

Ja, dat mag. Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden bij buitensportaccommodaties wordt per 15 juni opgeheven.

Als vereniging mag je de sanitaire voorzieningen dus weer openstellen voor gebruik.  Daarbij geldt dat de voorzieningen moeten voldoen aan maximale hygiëne en schoonmaak.

Ja, sportkantines en terrassen mogen per 1 juli weer open. Verenigingen kunnen zich voorbereiden op de heropening van de sportkantines door middel van de handreiking Heropening Sportkantines.

Download hier de handreiking Heropening Sportkantines.

 

De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF heeft het Rijk en de Gemeenten opgeroepen om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. NOC*NSF en de sportbonden hebben hiervoor een impactanalyse gemaakt over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Het Watersportverbond is hierbij betrokken namens de watersport en dus voor de aangesloten verenigingen.

Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

Inmiddels heeft het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking gesteld om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. Over hoe verenigingen een aanvraag kunnen indienen voor dit noodpakket volgt later meer informatie. 

Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen vind je hier.

Sportverenigingen (en ondernemers) kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van de KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vind je ook meer informatie over de voorwaarden.

Daarnaast zijn er diverse noodmaatregelen, bijzonder uitstel van betaling en uitstel van aflossingsverplichtingen mogelijk. Je leest hier meer over de tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven/ondernemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven/ondernemers kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Lees hier meer over de TVL.

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus. 

Als gevolg van de coronacrisis zijn veel mensen een deel van hun inkomen kwijt. Deze ouders kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie voor kinderen van 0 – 18 jaar als er thuis te weinig geld is. Laat ouders dus weten dat dit fonds bestaat. Er is een speciale toolkit om dit te communiceren binnen je vereniging.

Ga naar de toolkit. 

Ja, maar de regeling werktijdverkorting is op dinsdag 17 maart komen te vervallen. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Daarvoor in de plaats is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Onder voorwaarden kunnen werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 maart beroep doen op deze regeling.

Paniek of overhaast een aanvraag doen is dus niet nodig. Verder kent de regeling geen financieel plafond. De regeling geldt voor de komende drie maanden met mogelijk een verlenging van eenzelfde periode. Kijk hier voor meer informatie.

Ja, deze kan doorgaan, mits de juiste maatregelen zijn getroffen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de handleiding georganiseerde Jeugdsport en een overzicht van maatregelen die speciaal voor Optimist on Tour getroffen worden. Neem contact op via optimistontour@watersportverbond.nl en we helpen en ondersteunen je graag met de organisatie.

Je kunt als vereniging een kennismakingsactiviteit op je vereniging organiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Optimist on Tour. Voor verenigingen een aangesloten zeilscholen heeft het Watersportverbond diverse materialen beschikbaar (optimisten, tubes, zwemvesten) en ondersteunen graag bij de organisatie. Neem voor meer informatie contact op via optimistontour@watersportverbond.nl.

Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen een bijeenkomst organiseren als dit echt nodig is.

 • De bijeenkomst is voor een kleine groep studenten.
 • De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
 • De bijeenkomst is zonder alcohol.

FAQ recreatief varen

Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: houd minimaal 1,5 meter afstand en laat de groep uit niet meer dan 2 personen bestaan.

Ga alleen naar buiten als dat nodig is en ga zo veel mogelijk alleen op pad. Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is recreatievaart en sporten in het water verantwoord.

Het Watersportverbond heeft een aantal tips en adviezen voor recreatief varen opgesteld. Deze vind je hier.

Lees ook het protocol Verantwoord Watersporten. Deze vind je hier. 

Als je in een andere haven dan je thuishaven wilt aanleggen of overnachten, raadpleeg van te voren de website of neem contact op voor informatie over beschikbaarheid en openstelling voorzieningen. 

Daarnaast adviseren  wij rekening te houden met de volgende zaken:

 • Overnacht je in de openbare ruimte (zoals eilandjes, gemeente steigers of​ voor anker​), raadpleeg ​dan ​de website van de betreffende gemeente voor lokale regels.
 • Zorg dat je ​schone handen hebt ​bij gebruik van voorzieningen en het aanraken van andermans ​boot.

Het verschilt per regio en per haven wat de situatie is. Wil jij weten wat de situatie bij diverse jachthavens is? Het magazine Zeilen heeft een interactieve jachthavenkaart die inzicht geeft in de meest relevante informatie betreffende de situatie van de verschillende jachthavens. 

Ga naar de interactieve jachthavenkaart. 

Vanaf 15 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar veel landen binnen de Europese Unie (EU) of de Schengenzone. Het reisadvies voor landen wordt aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vind je meer informatie over  naar welke landen vakantiereizen mogelijk zijn. Het ministerie beheert de meest actuele informatie en werkt het bericht regelmatig bij.  Ga naar het artikel >>

Let op! Voor je op reis gaat is het goed om te weten welke regels er gelden op jouw bestemming én in de landen waar je doorheen reist. Deze kunnen namelijk verschillen van de maatregelen in Nederland.  Omdat de situatie per dag kan verschillen is het altijd belangrijk dat je zelf bij de (jacht)haven of bestemming controleert of je er als Nederlandse toerist terecht kunt. 

Wees je daarnaast bewust van de risico’s. De situatie rond het coronavirus kan snel veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kan de lokale overheid opnieuw (reis)beperkingen opleggen. De Nederlandse overheid haalt geen reizigers terug. Je reis is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Varen mag, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Kies een rustige vaarroute of vaargebied, zodat je geen ophopingen van vaarverkeer krijgt.

Zorg daarnaast voor een goede reisvoorbereiding! Diverse regionale vaarwegbeheerders verlengen de winterdienstregeling. Ook kunnen burgemeesters en/of veiligheidsregio's bepaalde locaties sluiten en gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Actuele berichten staan op de www.vaarweginformatie.nl en houd de reguliere berichtgeving de gemeente waar je gaat varen aan.

Lees ook: beperkingen vaarroutes en vaargebieden recreatievaart.

Een aanvraag voor een ICP wordt nog steeds binnen de gestelde termijn verstuurd. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij nog steeds binnen 5 werkdagen.

De partners van het Watersportverbond