Protocol Verantwoord Watersporten

Protocol verantwoord sporten, toegespitst op de watersport

Onderstaand een gerichte vertaling van het protocol verantwoord sporten naar de watersport. Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Check dit bij de gemeente! Deze vertaling heeft betrekking op de disciplines zeilen, kanovaren, suppen, windsurfen en kitesurfen. Dit document past binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Om het document leesbaar te houden is ervoor gekozen om te spreken over ‘boot’, hiervoor in de plaats kan ook worden gelezen; kano, SUP board, surfplank of kitesurfmateriaal.

Advies: lees ook het volledige protocol opgesteld en goedgekeurd door alle betrokken partijen (NOC*NSF, VSG, RIVM), die continue wordt geactualiseerd.

Lees ook de veelgestelde vragen over het watersporten in de leeftijdsgroepen: jeugd t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en 19+. De veelgestelde vragen staan onder aan deze pagina. 

Download hier posters en banners voor de communicatie richting leden.

Scrol verder naar beneden voor het volledige overzicht van het protocol Verantwoord Watersporten en de FAQ.

Charlotte van Leerdam
Jeugd

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Algemene veiligheid- en hygiëneregels

 • Was vaak je handen, in ieder geval voor en na het sporten
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celcius
 • Heb je ook koorts en/of ben je benauwd? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur geen klachten hebt, mag je weer naar buiten
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte


Specifiek voor de vereniging, ondernemende sportaanbieder en bestuursleden

 1. Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 2. Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 3. Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de ‘corona’-maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via de website, (online) nieuwsbrieven, maar ook door middel van posters bij toegang tot de locatie en op andere specifieke plekken.
 4. Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Ze dienen daarbij drukte te vermijden.
 5. Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer per dag. 
 6. Bepaal voor de verschillende gebieden op je terrein (helling, parkeerplaats, e.d.) de maximale capaciteit uitgaande de doelgroep en de daarbij behorende regels en richtlijnen.
 7. Zorg op je locatie voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren of op 1,5 meter afstand. 
 8. Stel, op meerdere punten, middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken. 
 9. Indien er meerdere sporters gebruik maken van hetzelfde (verenigings)materiaal dient dit materiaal na elk gebruik schoongemaakt te worden. 


Specifiek voor de sporter:

 1. Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan en verkleed je na het watersporten waar mogelijk weer thuis. 
 2. Ga bij aankomst direct naar je boot via de aangegeven route.
 3. Maak je boot zoveel mogelijk alleen gereed, laat deze zelf te water en haal hem er ook zelf uit. Als dat niet mogelijk is helpt een mede sporter of eventueel een trainer/instructeur met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Degene die helpt wast voor en na het helpen zijn handen. Kinderen t/m 12 jaar kunnen elkaar onderling helpen en hoeven hierbij geen afstand tot elkaar te houden.
 4. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan. 
 5. Voor de leeftijdsgroepen 13 t/m 18 jaar en 19+ geldt, onderling en naar instructeurs/trainers en anderen, dat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Jeugd t/m 12 jaar hoeft de 1,5 meter maatregel onderling niet toe te passen, maar dienen 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer/instructeur en andere aanwezigen. 
 6. Verlaat na het watersporten zo snel mogelijk de accommodatie via de aangegeven route. 


Specifiek voor de trainer/instructeur, begeleider en/of vrijwilliger

 1. Houdt altijd 1,5 meter afstand van je deelnemers en anderen.
 2. Was je handen met zeep voor en na de les/training.
 3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de open lucht en houdt afstand. 
 4. Tracht vermenging van de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en 19+ te voorkomen.
 5. Gebruik bij je lessen/trainingen waarbij de leeftijdsgroepen zijn vermengd de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden.
 6. Zorg voor zoveel mogelijk vaste les-/trainingsgroepen en zorg dat deze elkaar niet kruisen. 
 7. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe dit op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen.
 8. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen. 
 9. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen  schoon (bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.).

 NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien:

 1. Bemanning uit hetzelfde huishouden komt, of
 2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle handelingen aan boord


Specifiek voor de ouder/verzorger

 1. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger voor, tijdens of na de les/training van je kind aanwezig bent op de locatie.
 2. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang is het toegestaan om één ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn. 
 3. Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en de specifieke maatregelen van de locatie.

Heb je vragen over het protocol Verwantwoord Watersporten dan vind je hier onder een overzicht van de meest gestelde vragen over het watersporten in tijden van het coronavirus. Daarnaast kun je met vragen terecht bij Charlotte van Leerdam via charlotte.van.leerdam@watersportverbond.nl

FAQ watersporten vanaf 13 jaar en ouder

Als je als vereniging of vaarschool wilt starten met les- en/of trainingsactiviteiten dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente. Gemeenten hebben in deze periode vaak een eigen protocol waaraan je je moet houden. Met het protocol van de gemeente en het protocol Verantwoord Watersporten van het Watersportverbond maak je een eigen protocol afgestemd op je activiteiten en accommodatie.

Schakel vooral de hulp van vrijwilligers, trainers en instructeurs in bij het maken van het protocol en het voorbereiden van de activiteiten. Heb je vragen over de praktische invulling neem dan gerust contact op met de contactpersoon van het Watersportverbond.

Het advies is om de lessen/trainingen te geven aan sporters die onder de heersende omstandigheden zelfstandig kunnen varen.

 • Met kinderen t/m 12 jaar kun je gerust voor- en nabespreken op de wal, mits de trainer de 1,5 meter in acht neemt ten opzichte van de groep. 
 • Met kinderen van 13 jaar en ouder kun je voor- en nabespreken op de wal, mits de gehele groep, inclusief de trainer, de 1,5 meter in acht neemt. 

Tip: Denk ook aan digitaal voor- en nabespreken. 

Tip: Houd de groep per instructeur ook kleiner dan normaal, bijvoorbeeld maximaal 4 of 5 sporters per instructeur/trainer.

Het meest praktische is om de boten door een gezin uit de stalling te laten halen. Zij mogen wel bij elkaar in de buurt komen. 

Tip: maak tijdslots voor het brengen van de boot

Dit zou kunnen indien de sporter dat aan kan, hou in de gaten dat de sporter zonder hulp van buiten zijn sport moet kunnen beoefenen. 

Tip: Controleer of er een vergunning nodig is om het vaarwater te gebruiken.

Nee, er is geen beperking, maar hou wel goed de verhouding tussen aantal sporters en instructeurs en de capaciteit op de accommodatie in de gaten. Hoe meer sporters, hoe meer contacten op de accommodatie.

Advies: Kijk naar de ratio’s die er gelden bij CWO lessen, zie CWO jaarboek.

Plaats op meerdere plaatsen desinfecterende gel en/of spray.

Tip: maak een box per begeleidingsboot met daarin desinfecterende spray/gel en papier.

Volgens protocol 'verantwoord sporten' van NOC NSF is het toegestaan om een wc open te stellen voor gebruik, mits deze regelmatig (minstens één keer per dag) wordt schoongemaakt. Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden en stranden zijn gesloten. In heel veel veiligheidsregio’s geldt dit ook voor sanitaire voorzieningen op havens en verenigingen. Stem dit daarom goed af bij de veiligheidsregio en gemeente.

Tip: zorg dat in noodsituaties de verantwoordelijk begeleider wel toegang kan krijgen. Na gebruik zal wel alles moeten worden schoongemaakt.

De poster kunt u het beste ophangen op zichtbare plekken en op ooghoogte. Bijvoorbeeld bij het toegangshek, de helling, botenhuis, kraan en accommodatie.

Werk zoveel mogelijk digitaal, denk aan online meetings om informatie met elkaar te delen.

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen gerust in een 2-mans boot varen, zij hoeven de 1,5 meter maatregel niet in acht te nemen 
 • Sporters ouder dan 13 jaar mogen in een 2-mans boot varen als ze uit hetzelfde huishouden komen. Wanneer dit niet het geval is dienen zij onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. (dit is praktisch, voor het goed varen van de boot, onuitvoerbaar).

Dit kan zolang er 1,5 meter afstand tussen de sporters blijft. 

Tip: Een start kan door halve wind op te lijnen achter de rubberboot en dan op een signaal aan de wind gaan varen 

Tip: Een goed alternatief voor een start op de lijn is de haze start. 

Tip: Halve wind achter elkaar oplijnen en op signaal aan de wind varen om te starten.

Je kunt de gebruikte materialen schoonmaken met water en (gewoon) schoonmaakmiddel.

Voor instructeurs onderling geldt de 1,5 meter maatregel en het bovenliggende protocol maakt duidelijk dat de kantine, kleedkamers en andere ruimtes in de accommodatie gesloten moeten blijven. 

Tip: Overleg voor- en achteraf via videobellen 

Ook in dit geval zijn de sanitaire voorzieningen gesloten. Dit zou kunnen betekenen dat je meer rekening houdt met de heersende omstandigheden en de niveaus van de sporters, zodat de kans op bv. omslaan minimaal is. We zullen de activiteiten onder deze omstandigheden/maatregelen wat anders in moeten vullen dan gewend zodat we zo snel mogelijk weer alles kunnen hervatten.

Voor instructeurs geldt dat zij bij beide leeftijdsgroepen de 1,5 meter maatregel toe dienen te passen.

In het protocol van NOC*NSF is zeer duidelijk gesteld dat het niet is toegestaan dat de leeftijdsgroepen (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) worden gemengd. Het kan dus betekenen dat je deze periode een andere groepsindeling moet maken.

FAQ watersporten t/m 12 jaar

Het advies is om de lessen/trainingen te geven aan kinderen die onder de heersende omstandigheden zelfstandig kunnen varen. 

 • Met kinderen t/m 12 jaar kun je gerust voor- en nabespreken op de wal, mits de trainer de 1,5 meter in acht neemt ten opzichte van de groep. 
 • Met kinderen van 13 t/m 18 jaar kun je voor- en nabespreken op de wal, mits de gehele groep, inclusief de trainer, de 1,5 meter in acht neemt. 

Tip: Denk ook aan digitaal voor- en nabespreken. 

Tip: Houd de groep per instructeur ook kleiner dan normaal, bijvoorbeeld maximaal 4 of 5 sporters per instructeur/trainer.

Met de versoepeling van de maatregelen voor sportverenigingen is het toegestaan voor kinderen t/m 18 jaar om in georganiseerd verband buiten te sporten. Dit betekent dat de sportvereniging niet open is voor de ouders. De ouder kan zijn/haar kind afzetten bij de vereniging en dient dan weer te vertrekken.

Je kunt de kinderen elkaar laten helpen, daarnaast mag de trainer ook een handje helpen, mits de 1,5 meter in acht genomen is. Zorg ervoor dat de instructeur/trainer de boot goed controleert voordat deze te water wordt gelaten. 

Tip: Leg alvast de materialen klaar voordat de kinderen komen

Tip: Tuig zo mogelijk de boten alvast op en leg ze in het water klaar aan de steiger (verenigingsboten).

De instructeur moet altijd 1.5 m afstand houden tot zijn/haar sporters, in veel situaties en boten zal het daarom lastig zijn je aan deze maatregel te houden.

Tip:  Bekijk of er een mogelijkheid is tot instructie op afstand.

Met de versoepeling van de maatregelen voor sportverenigingen is het toegestaan voor kinderen t/m 18 jaar om in georganiseerd verband buiten te sporten. Dit betekent dat de sportvereniging niet open is voor de ouders. De ouder kan zijn/haar kind afzetten bij de vereniging en dient dan weer te vertrekken.

Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang is het toegestaan om één ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn.

Ja, deze kan doorgaan, mits de juiste maatregelen zijn getroffen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de handleiding georganiseerde Jeugdsport en een overzicht van maatregelen die speciaal voor Optimist on Tour getroffen worden. Neem contact op via optimistontour@watersportverbond.nl en we helpen en ondersteunen je graag met de organisatie.

Je kunt als vereniging een kennismakingsactiviteit op je vereniging organiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Optimist on Tour. Voor verenigingen een aangesloten zeilscholen heeft het Watersportverbond diverse materialen beschikbaar (optimisten, tubes, zwemvesten) en ondersteunen graag bij de organisatie. Neem voor meer informatie contact op via optimistontour@watersportverbond.nl.

Het lesgeven aan beginners, onder de huidige maatregelen, kan een uitdaging zijn. Georganiseerde jeugdsport in de buitenlucht is weer toegestaan, hoe je een zeilles inricht wordt niet voorgeschreven. Een aantal lessen om te wennen aan je boot, door bijvoorbeeld te oefenen met optuigen, peddelen e.d. is hartstikke goed en ook toegestaan.

Het is voor de ouders van jeugdleden toegestaan om recreatief te varen of naar hun eigen training te gaan. Het is echter de bedoeling dat rond de jeugdactiviteit geen ouders aanwezig zijn i.v.m. samenscholing. Licht de ouders van te voren goed in en maak op het terrein ook duidelijk dat ze hun kind(eren) achterlaten bij de instructeur(s) en zelf direct naar hun boot gaan.  

In het protocol van NOC*NSF is zeer duidelijk gesteld dat het niet is toegestaan dat de leeftijdsgroepen (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) worden gemengd. Het kan dus betekenen dat je deze periode een andere groepsindeling moet maken.

De partners van het Watersportverbond