Veelgestelde vragen over het coronavirus en de watersport

Het coronavirus levert een hoop vragen op rondom de watersport. Veel mensen hebben de afgelopen dagen daarom contact met ons opgenomen. In onderstaande artikelen geven we zoveel mogelijk antwoord op de meest gestelde vragen.

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er vragen over de gevolgen voor de watersport. De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen zich in rap tempo op en het is nog niet altijd duidelijk wat de consequenties zijn voor watersporters en watersportverenigingen. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en proberen waar mogelijk antwoord te geven op vragen. Bij nieuwe maatregelen of nieuwe antwoorden dan berichten wij hier zo snel als mogelijk over. Wij vertrouwen op uw begrip.

We zijn ons ervan bewust dat dit ingrijpende maatregelen zijn die de nodige consequenties met zich meebrengen en vragen oproepen. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de uitvoer van de maatregelen dan is het Watersportverbond u graag van dienst. Staat uw vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met secretariaat@watersportverbond.nl.

FAQ met algemene vragen

Het Watersportverbond volgt alle adviezen van NOC*NSF en het RIVM. De medewerkers van de bond werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail.

Daarnaast zijn wij op werkdagen van 9:00 tot 13:00 uur telefonisch bereikbaar via +31 (0)30 3077500 en via info@watersportverbond.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

De Nederlandse regering heeft per 15 maart 2020 nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Voor de sportwereld komt dit er op neer dat alle sportcompetities en sportfaciliteiten in ieder geval tot en met 6 april stil komen te liggen om zo de verspreiding van het virus af te remmen. Het Watersportverbond steunt deze maatregelen en adviseert haar verenigingen om de maatregelen en adviezen op te volgen.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportverenigingen dienen tot en met 6 april hun deuren te sluiten.

Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt sinds 23 maart dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.

Bij trainingen, wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden.

Ons advies is daarom ook om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en de verenigingsdeuren gesloten te houden. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland en het buitenland volgen elkaar in hoog tempo op. Wat dit betekent voor de Olympische zeilers en windsurfers vertellen we hier.

Alle opleidingen zijn tot na 1 juni opgeschort. Alle betrokkenen zijn per e-mail op de hoogte gebracht over het vervolg van hun opleiding. Het is mogelijk dat ook opleidingen die gepland staan na 1 juni zullen worden afgelast. Wil je vanuit huis een opleiding volgen? Volg dan een opleiding tot 'Club Official'. In zeven gratis online cursussen leer je per functie de belangrijkste zaken die nodig zijn voor die functie. Alle cursussen zijn gratis op je laptop, tablet of smartphone te volgen en voor iedereen toegankelijk. Lees hier meer over de online cursussen.

De Nederlandse regering heeft 23 maart de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er heerste onduidelijkheid over de interpretatie van de nieuwe maatregelen in relatie tot sport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen van kracht blijft tot 6 april. De aanscherping heeft betrekking op evenementen en samenkomsten. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.

Lees hier meer over de hernieuwde maatregelen voor (water)sport.

We baseren ons op de deskundigen op dit gebied. Kijk voor tips op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

FAQ voor watersportverenigingen

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten.

Varen is (nog) toegestaan, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin.

Of individueel toegang tot eigen boten, materiaal en het water mogelijk is, hangt af van de lokale toegang en ontsluiting. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen.

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten.

Varen is (nog) toegestaan. Of gebruik van de haven voor passanten mogelijk is terwijl bepaalde faciliteiten gesloten zijn, hangt af van de lokale toegang en ontsluiting. Rondhangen in de haven of contact met het aanwezige (vrijwillig) personeel is normaal gesproken gezellig, maar nu ongepast.

Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen.

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten. Of individueel toegang tot eigen boten en materiaal mogelijk is, hangt af van de lokale toegang en ontsluiting.

Rondhangen in de haven of contact met het aanwezige (vrijwillig) personeel is normaal gesproken gezellig, maar nu ongepast. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen.

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten. Of individueel toegang tot eigen boten en materiaal mogelijk is, hangt af van de lokale toegang en ontsluiting.

Varen en boten te water laten is (nog) toegestaan. Wij adviseren vooral sociale contacten te vermijden. Maak van de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel en gebruik het gezonde verstand. Als een vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid van vrijwilligers, personeel of de logistiek van de gebouwen, dan begrijpen we dit ook en respecteren we dit besluit. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen.

Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet en NOC*NSF om alle sportaccommodaties te sluiten. Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Een training is een georganiseerde activiteit. Daarom vertrouwen wij op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen en alle sportactiviteiten af te gelasten.

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten.

Het Watersportverbond doet een oproep aan haar leden, zijnde aangesloten verenigingen. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen. Beperkt (noodzakelijk) gebruik van sanitaire voorzieningen met de juiste hygiëne maatregelen rekenen wij daartoe.

Iedereen in de Nederlandse sport, van topsporter tot vrijwilliger op de vereniging, werkt mee aan het afremmen van de verspreiding van het virus. Het standpunt van NOC*NSF is daarom dat we dit samen moeten zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid. NOC*NSF en de sportbonden bereiden dit voor door impactanalyses te maken over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Het Watersportverbond is hierbij betrokken namens de watersport en dus voor de aangesloten verenigingen.

De sport heeft de gemeenten en het kabinet opgeroepen om een noodfonds in te richten. Lees hierover meer in een bericht van NOC*NSF. Een update hierover en de gevolgen voor (water)sportverenigingen volgt zodra er meer bekend is.

Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus. 

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten.

Betaalde krachten kunnen (indien mogelijk of met maatregelen die hun gezondheid borgen) aangepast werken of thuiswerken. Kijk voor meer informatie over doorbetalen en regelingen op de website van NOC*NSF.

Ja, maar de regeling werktijdverkorting is op dinsdag 17 maart komen te vervallen. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Daarvoor in de plaats is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Onder voorwaarden kunnen werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 maart beroep doen op deze regeling.

Paniek of overhaast een aanvraag doen is dus niet nodig. Verder kent de regeling geen financieel plafond. De regeling geldt voor de komende drie maanden met mogelijk een verlenging van eenzelfde periode. Kijk hier voor meer informatie.

FAQ voor watersporters en recreatievaarders

Ons advies is om tot en met 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Varen mag nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. 

Of individueel toegang tot eigen boten en materiaal mogelijk is hangt af van de lokale toegang en ontsluiting. Rondhangen op de verenigingshaven of contact met het aanwezige (vrijwillig) personeel is normaal gesproken gezellig, maar nu ongepast.

Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen. 

Varen mag nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. Blijf zoveel mogelijk thuis, maar een frisse neus (op het water) halen kan dus. Kies daarvoor een rustige vaarroute of vaargebied, zodat je geen ophopingen van vaarverkeer krijgt.

Zorg daarnaast voor een goede reisvoorbereiding. Diverse regionale vaarwegbeheerders verlengen de winterdienstregeling. Ook kunnen burgemeesters bepaalde locaties sluiten en gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Actuele berichten staan op de www.vaarweginformatie.nl en houd de reguliere berichtgeving de gemeente waar je gaat varen aan. Lees ook: beperkingen vaarroutes en vaargebieden recreatievaart.

Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Alle (vakantie)reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Een aanvraag voor een ICP wordt nog steeds binnen de gestelde termijn verstuurd. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij nog steeds binnen 5 werkdagen.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond