Subsidie: Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.

Sportverenigingen kunnen sinds 2019 een subsidieaanvraag doen voor investeringen in bouw en onderhoud van sportaccommodaties, maar ook voor de aanschaf van sportmaterialen. Het gaat hierbij om kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de vereniging gefactureerd worden. Door de nieuwe regeling kunnen verenigingen jaarlijks 20% van eerdergenoemde investeringen aanvragen in een subsidies. Het minimale subsidiebedrag is € 5000,- euro (investering is hierbij minimaal € 25.000,- euro).

Voor investeringen die de duurzaamheid en de toegankelijkheid van de sportaccommodatie verbeteren, kunnen aanvullende subsidies worden aangevraagd. Deze aanvullende subsidie kan oplopen tot 10% voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Wat wel/niet subsidiabel?

Lange tijd was het onduidelijk welke investeringen wel en niet binnen de subsidieregeling vielen. Maar ook hoe het ministerie om gaat met de verdeling motorboten en zeilboten, of de boten wel of juist niet geschikt voor de sport zijn.

In principe is de algemene regel: de investeringen of kosten zijn subsidiabel voor dat deel dat ten goede komt aan de sport. Over dit bedrag mag geen btw aftrek plaatsvinden.

Dit overzicht (zie pagina 4 van document) geeft een idee welke kosten wel of niet worden gesubsidieerd. Voor kosten met gemengd gebruik motorboten/zeilboten (zoals van steigers of het clubgebouw) is in principe alleen het deel dat ten goede komt aan de sport (aandeel boten geschikt voor de sport) subsidiabel.

Baggeren ook subsidiabel

Baggeren wordt gezien als onderhoud. De kosten voor het baggeren van de haven zijn subsidiabel indien het uitdiepen van de haven noodzakelijk is voor de toegankelijkheid voor boten die geschikt zijn voor het beoefenen van de sport (met name zeilboten). In principe is zelfs 100% van de baggerkosten subsidiabel wanneer het baggeren alleen voor zeilboten nodig is.

Voor verenigingen met alleen motorboten (geen SBI code 93.1) in de haven is deze (sport) subsidieregeling niet van toepassing, dus ook niet voor baggerwerkzaamheden.

Meer informatie 

Ervaringen van verenigingen

Verschillende watersportvereniging zijn je voorgegaan in verduurzaming en over het algemeen zijn bestuurders positief over de regeling.  De afhandeling van de aanvragen door DUS-I wordt als goed ervaren. We zijn benieuwd naar de plannen van jouw vereniging en welke ervaringen er zijn met de regeling. Dit kan met ons gedeeld worden via vereniging@watersportverbond.nl.

Inspiratie opdoen? Bekijk hieronder de best practice van de Amsterdamse Watersportvereniging Het Nieuwe Diep, door een aantal aanpassingen is de vereniging nu zo goed als energieneutraal.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond