Verenigingsportaal

Elke vereniging voert administratie, zowel een financiële administratie als een ledenadministratie. Hiervoor zijn diverse pakketten beschikbaar. Voor de ledenadministratie bij het Watersportverbond wordt het verenigingsportaal gebruikt.

Peildatum bondscontributie

Elke vereniging betaalt in januari een voorschotnota voor de afdracht. Deze voorschotnota bedraagt 90% van het betaalde bedrag van vorig jaar. De afrekennota volgt in juli. Deze afrekennota wordt opgesteld op basis van de ledengegevens in het verenigingsportaal per de peildatum 1 juli. Verenigingen hebben dus tot 30 juni de tijd om alle mutaties van het ledenbestand te verwerken in het portaal. Zorg daarom dat alle gegevens in het portaal actueel zijn! Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het portaal.


Gebruik verenigingsportaal

Via het verenigingsportaal kunnen verenigingen de ledengegevens inzien en bijwerken. Ook staan in dit alle gegevens van de vereniging, zoals adres, samenstelling bestuur, accommodatie en welke disciplines (zeilen, kano, motorbootvaren etc.) aanwezig zijn. 

Ook de communicatie van de bond met haar achterban loopt via de (contact)gegevens in het portaal. Het Watersportverbond roept haar verenigingen daarom ook dringend op om de gegevens regelmatig aan te passen aan de actuele situatie. Het bestuur van de vereniging kan op elk gewenst moment deze gegevens aanvullen en aanpassen. 

  • Ervaar je problemen met het verenigingsportaal ? Bijvoorbeeld met inloggen of verwerken van mutaties. Neem dan contact op met het contactpersoon van het Watersportverbond. Wij helpen je graag op weg! 
  • Wil jij weten wat het Watersportverbond met de gegevens doet? In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten je hebt. 

Andere programma’s

E-captain heeft als enige programma een koppeling met het verenigingsportaal van het Watersportverbond, waardoor de mutaties alleen in E-captain hoeven te worden gedaan. Er zijn meerdere modules (o.a. website, boekhouding en havenbeheer) waardoor het programma voor veel verschillende verenigingen geschikt is. 

Andere mogelijkheden zijn: E-Boekhouden, Club on the net, Davilex, Conscribo of Sportlink.

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond