Vrijwilligers en personeel

Een vereniging kan niet zonder personeel en vrijwilligers. Het is van belang een aantal zaken goed te regelen, wij helpen jou hierbij.

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Denk aan bestuursleden, trainers, instructeurs, kantinebeheerder, onderhoudsmensen, havenmeesters. Veel verenigingen draaien helemaal op vrijwilligers, maar een aantal verenigingen hebben daadwerkelijk personeel in dienst.

Voor al deze mensen moeten de nodige zaken goed geregeld zijn, zoals:

  • Ga na of de vereniging onder de ARBO wet valt en neem de bijbehorende maatregelen
  • Zorg dat de verzekeringen goed geregeld zijn. 
  • Stel vrijwilligers en personeel op de hoogte van de (omgangs)regels bij de vereniging.
  • Vraag voor je vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. 

Voor het werven en behouden van vrijwilligers is het goed als een aantal zaken duidelijk op papier staan. Wat heeft de vereniging de vrijwilliger te bieden, hoe worden ze begeleid? Hoe ga je de vrijwilligers belonen. Hoe blijft je aantrekkelijk voor de vrijwilligers. Het Watersportverbond heeft hiervoor een notitie gemaakt. Download de notitie 'Werven en behouden van vrijwillig kader'.

Ook hebben wij een vrijwilligersmanagement leermodule voor haar verenigingen ingekocht. Aangesloten verenigingen kunnen deze gratis opvragen.

Lees ook of je op de hoogte bent van de vergoedingen en onkostenregelingen.

Aanbevolen artikelen

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een van de maatregelen om ongewenst gedrag in de sport te voorkomen, is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor personeel en vrijwilligers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. Dit heeft ook gevolgen voor jouw vereniging.

Vrijwilligersmanagement leermodule

Het Watersportverbond biedt haar aangesloten verenigingen de mogelijkheid om gebruik te maken van de online workshop Vrijwilligersmanagement.

Vrijwilligers en vergoedingen

Vrijwilligers en vergoedingen, hoe zit dat nou eigenlijk? Wij leggen het uit.

Vrijwilligers en onkostenvergoeding

Vrijwilligers kunnen ook onkosten maken. Hoe wordt dit gedekt en hoe zit het met de kilometervergoeding? Lees hiet hier.

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond