Beleid en visie

Hoe schrijf je een sterk beleidsplan en zorg je voor een veilig sportklimaat? Wat kan je doen om meer leden te werven of te behouden? We helpen je op weg in dit dossier.

Een duidelijk verenigingsbeleid zorgt voor een solide basis van waaruit een vereniging kan groeien. Het is goed dat iedereen weet waar de vereniging voor staat en/of welke richting je op wilt als vereniging en dat dit in een goedgekeurd plan staat. 

Als bestuur ontwikkel je (in samenwerking en overeenstemming met je leden) een algemeen beleidsplan, maar ook beleid op deelgebieden, zoals: een veilig sport klimaat, vrijwilligersbeleid en jeugdbeleid. 

Om dit te bereiken houd je o.a. de omgeving in de gaten en de wensen en behoeften van de leden.  Zo kun je trends en ontwikkelingen volgen. Of inspelen op het sportbeleid van de gemeente en zelfs meebeslissen via het lokale Sportakkoord.

Met de volgende artikelen helpen we jullie op weg.

 

Aanbevolen artikelen

Sportakkoord

Wil je meebepalen wat het sportbeleid in jouw gemeente wordt en profiteren van aangeboden services? Lees hier wat je kunt doen.

Ledenwerving- en behoud

Om ledendaling tegen te gaan is een beleid op ledenwerving en -behoud, dat daadwerkelijk resultaten biedt, noodzakelijk.

Beleidsplan

Het ontwikkelen van beleid en visie is belangrijk voor de toekomst van een vereniging. Een beleidsplan geeft richting.

Trends en ontwikkelingen

In het onderzoeksrapport ‘Zo sport Nederland’ van het NOC*NSF worden de landelijke trends en ontwikkelingen in sportdeelname weergegeven over de afgelopen vijf jaar.

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond