Bestuursfuncties

Een bestuur bestaat meestal uit 5 of meer personen. Er is in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Lees hier meer over de functies binnen een bestuur.

Een bestuur bestaat meestal uit 5 of meer personen. Dit aantal is vastgelegd in de statuten van de vereniging. Er is in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de leden van de vereniging en voor de buitenwereld. Hij heeft onder andere de volgende taken:

 • Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in en extern. 
 • Leidt vergaderingen (bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen).
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.
 • Is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel dat binnen de vereniging werkzaam is.

Secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

 • Schrijft brieven en andere stukken van de stichting.
 • Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven.
 • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen.
 • Opstellen van de jaarstukken van de vereniging in overleg met betrokken bestuurders en commissieleden.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen)

Penningmeester
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging.
 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting.
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

In samenwerking met NOCNSF en andere sportbonden is een toolkit ontwikkeld voor bestuurders, met tips voor het werven/zoeken van nieuwe bestuurders. De toolkit kan hier worden gedownload.

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond